Od dubna 2001 tady na tom místě měl běžet veleambiciózní projekt internetového zpřístupnění perspektivně všech historických textů o Hranicích. Však velké pracovní zaneprázdnění (mj. bojem proti hranickému politickému establišmenu) tento soukromý projekt zastavilo. Je ale myslím škoda nepublikovat zatím alespoň tu část textů, která je k umístění připravena.


obsah:
Libor Scholz, Památky města Hranic. (Hranice 1864)
Jaromír Kubíček, Soupis novin a časopisů [okresu Přerov]. (V. Pumprla, Bibliografie okresu Přerov. Brno 1993)
Bohumír Indra, Město a panství Hranice za třicetileté války. (Sborník SOkA Přerov 4, 1996)
Bohumír Indra, Biografický slovník k dějinám města Hranic. (Sborník SOkA Přerov 6, 1998)
Václav Bednář, J. S. Machar a Vojenská akademie v Hranicích (Sborník SOkA Přerov 7, 1999)
Bohuslav Smejkal, O stoleté historii hranického Družstva knihtiskárny. (Sborník SOkA Přerov 7, 1999)
K. Fromberk - V. Petruk, Teplice nad Bečvou. (reprodukce obrazu)


své dotazy a připomínky posílejte na:
grosak@atlas.cz