ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM V HRANICÍCH
V předminulém HT jsem se dočetl, že pan Jaroslav Číhal zaslal Městskému úřadu dotaz ohledně posuzování dopadu továrny Philips na životní prostředí v Hranicích. Odpověď prý už obdržel, ale "vůbec neodpovídá na požadavanou otázku". Protože mám sám osobní zkušenost s tímto postupem radnice, rozhodl jsem se zveřejnit dvojici autentických dopisů se stručným návodem jak postupovat.
Zákon č. 106/1999 ("o svobodném přístupu k informacím") dal občanům ČR možnost získat vlastně jakoukoli informaci od orgánů státní správy (parlament, ministerstva), samosprávy (obecní úřady) a veřejných institucí hospodařících se státními prostředky (např. Česká televize). Pokud tedy potřebujete znát odpověď na nějakou otázku, která se dotýká činnosti Městského úřadu Hranice, máte možnost svůj dotaz podat. Nejlépe písemně. Do 22 dnů je MěÚ povinen vám odpovědět. Může se stát, že vůbec neodpoví (znám to z vlastní zkušenosti); může se také stát, že sice přijde dopis, ale ten neobsahuje to, co jste chtěli vědět. Pak je potřeba podat odvolání.

DOTAZ, 3. dubna 2001
Pane starosto,
obracím se na Vás se žádostí o informace (je snad zbytečné dodávat, že na základě zákona 106/1999): Při jednání zastupitelstva 22. 2. 2001 jste řekl, že se ing. Špiřík ujal zprostředkovatelské role při výkupu pozemku paní Regecové, navštívil ji s 5 miliony korun, řekl jste, že tyto peníze patřily firmě Cement Hranice a. s. O něco později jsem se z tisku (Hranický cementář, únor 2001) dozvěděl, že oněch 5 milionů patřilo Městu Hranice. Zajímalo by mě tedy:
a. zda tyto peníze byly majetkem města?
b. jestliže ano, existuje nějaké rozhodnutí rady či zastupitelstva o nakládání s těmito penězi?
c. kdo konkrétně a na čí pokyn tyto peníze vyzvedl a uložil ve firmě Cement?
d. čím se řídí nakládání s obecními prostředky a nakolik byl postup v tomto případě v souladu se zákonem a navazujícími předpisy?
Děkuji za odpověď Jiří J. K. Nebeský

ODPOVĚĎ, 6. dubna 2001
Vážený pane,
k Vašemu dopisu sděluji následující:
- za informace uváděné v jakékoliv tiskovině odpovídá vedoucí redaktor a event. autor článku.
- co se týká mých citací na zasedání zastupitelstva města, můžete si je ověřit v zápisu.
- usnesení všech orgánů města jsou uloženy v kanceláři starosty a podobně jako zápis je k dispozici oprávněným osobám podle ust. zákona č. 128/2000 Sb. k nahlédnutí a pořízení výpisů.
- hospodaření města, tedy i nakládání s movitým i nemovitým majetkem města se řídí ust. zák. č. 128/200 Sb. a ustanoveními navazujících předpisů.
S pozdravem Dr. Rudolf Novák

Takováto odpověď (v právním žargonu "rozhodnutí") je naprosto nedostatečná. Některým otázkám se úplně vyhýbá, jinde odkazuje na možnost najít si požadovanou informaci sám. Tento postup není v souladu se zákonem, stejně jako forma dopisu, která podle §15 musí mj. obsahovat "poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku". Nezbývá tedy, než Městské radě podat do 15 dnů "odvolání proti rozhodnutí" (a to i v případě, že MěÚ do 22 dnů vůbec neodpoví!). Rada musí nejpozději do 45 dnů o odvolání rozhodnout. Pokud žadateli (mně) nevyhoví, bude (budu) muset podat žalobu ke krajskému soudu. Pokud náhodou ve vaší věci již uběhla lhůta k odvolání, nic není ztraceno, bude jen potřeba dotaz podat znovu. Z vlastní zkušenosti vím, že je potřeba obrnit se trpělivostí. Nové věci - jako třeba zákon o svobodném přístupu k informacím - se prosazují pomalu. A ještě jednu poznámku: ne všichni úředníci radnice přistupují k dotazům tak jako pan starosta. V Hranicích jsou také dobří úředníci, kteří dodržují zákony ČR.
Jiří J. K. Nebeský (Příjemný úder)
(Hranický týden, 4. května 2001)