PÚ


Hranický týden, 22. června 2001, s. 1 / REAKCE: Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby - 26. července 2001

MĚSTSKÝ RADNÍ STAVÍ NAČERNO

(HRANICE) Kolem Květinářství paní Burešové je v posledních několika měsících stavební rušno. Do přistavěných kontejnerů je vyváženo velké množství stavebního odpadu, objevil se i jeřáb a proběhla výměna malých oken na čelní straně domu. Podle čilého stavebního ruchu se dají očekávat další úpravy. Nic zvláštního, náměstí bude zase o něco hezčí...

Městští radní ochudili město o 450 tisíc korun
V loňském roce vyhlásil MěÚ záměr prodat dům na Masarykově náměstí čp. 11, přičemž znalecký posudek stanovil jeho cenu na 861 690 Kč. Poté co se předkupního práva vzdali "památkáři", o koupi domu se ucházeli jen dva zájemci - manželé Burešovi, dosavadní nájemci nebytových prostor a pan Čech, dosavadní nájemník bytu, který chtěl dům koupit společně s panem Kuličkou.
foto 1V roce 1990 získali manželé Burešovi přízemní nebytové prostory do desetiletého pronájmu. Vlastimil Bureš byl tehdy členem městského zastupitelstva, poté co získal zmíněné prostory a pronájem hřbitovního zahradnictví, ze zastupitelstva v prosinci 1992 odešel. V roce 1998 se do místní politiky vrátil znovu - na kandidátce KDU-ČSL byl zvolen do zastupitelstva i do městské rady. Když desetiletá nájemní smlouva vypršela, rozhodl se MěÚ dům prodat.
22. června 2000 kvůli tomu zasedlo městské zastupitelstvo. Zastupitel Bureš se schůze nezúčastnil. Manželé Burešovi přišli se záměrem provozovat v domě dále prodejnu květin, nabídli 1 150 000 Kč. Pan Kulička chtěl v přízemí provozovat bufet s asi osmi zaměstnanci a nabízel 1 500 000 Kč. Na dotaz zastupitelky Číhalové (ex-Hranice 2000) kolik stála oprava domovního portálu, která proběhla v roce 1995, sdělila paní Burešová, že zhruba 100 tisíc. Nato pan Kulička zvýšil svou nabídku na 1 600 000 Kč. Paní Burešová řekla: "na ceně (1 150 000 Kc) trváme, na podzim chceme zahájit nutné opravy a peníze použít pro opravu, která bude jistě nákladná". A poté už proběhlo tajné hlasování: z 16ti přítomných zastupitelů bylo 14 pro Burešovy, 1 pro Kuličku a 1 neplatný.
Je jistě otázka, jestli Hranice potřebují víc květinářství nebo bufetů, není ani jistě, že bufet pana Kuličky by skutečně dal práci osmi lidem... Faktem ale je, že zastupitelé (za KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, Volba pro Hranice a jedna bývalá členka strany Hranice 2000) svým rozhodnutím připravili město o 450 000 Kč.
Paní Simona Burešová pak v září 2000 věnovala "při příležitosti květinové výzdoby dvorany zámku k 10. výročí partnerských měst" městu Hranice věcný květinový dar v hodnotě 4 000 Kč...

O stavebních úpravách památkáři nic nevědí
Opravy, o kterých paní Burešová mluvila, skutečně někdy v září 2000 začaly probíhat. Vzhledem k tomu, že dům se nachází v Městské památkové zóně, je třeba ke každé stavební úpravě požádat o stanovisko referát kultury Okresního úřadu v Přerově. Podle slov Olega Dejnegy do dnešního dne (15. 6.) tento úřad žádnou žádost v této věci neobdržel. Což je zajímavé, protože manželé Burešovi někdy v lednu 2001 (!) podali na Stavebním úřadě MěÚ v Hranicích žádost o ohlášení stavebních úprav a Stavební úřad jim, jak nám řekl vedoucí Ladislav Patočka, žádost vrátil mj. kvůli chybějícímu stanovisku přerovského referátu kultury. Již asi devět měsíců tedy probíhají poměrně rozsáhlé stavební úpravy historicky cenného domu na náměstí, což se děje bez vědomí "památkářů" i Stavebního úřadu. Jedná se tedy o tzv. "černou stavbu". Zajímavé na ní jsou zejména okolnosti - staví člen městské rady a úpravy provádí na domě, který koupil za "zajímavou" cenu.
Jiří J. K. Nebeský

foto 2

Fotografie dokumentují situaci u domu č. 11 na Masarykově náměstí v prosinci 2000.