PÚ


Hranický týden, 12.7.2001, s. 3
KDYŽ MOCNÍ REBELOVALI...


Jak krásné je číst si ve starých novinách! Jsou tam zachyceny dobré úmysly, nesplněné sliby, věci povedené i nezdary. Při práci na databázi ekonomických vztahů Města a zastupitelských firem (http://hranice.tripod.com) jsem narazil na pravé perly. O dvě bych se chtěl podělit.
"Vzhledem k tomu, že mi, jako občanu Hranic, nemůže být jedno, jakým způsobem jsou vydávány peníze města, ověřil jsem si na Katastrálním úřadě zápisy k předmětnému pozemku. A výsledek? Paní H. vlastní pouze část pozemku! Ke koupi pozemku neexistoval právní důvod. (...) Jak kvalitně pracuje a jak je veden Městský úřad v Hranicích? Nezbývá než znovu položit již jednou položenou otázku: bylo skoro 300 tisíc korun vydáno z právního důvodu a účelně?" Takové otázky v Hranických novinách z 16. 6. 1995 klade Rudolf Novák - tehdy zastupitel (!), dnes starosta. Když mu obdobné otázky nyní kladou jiní, tak odpovídá nerad... I Jiří Jašek měl před volbami v roce 1998 dobré úmysly: "Chceme prosazovat na jednáních městského zastupitelstva veřejné hlasování o všech prodejích, nabývání nemovitostí i pozemků z majetku města. Od toho si slibujeme zprůhlednění některých rozhodnutí." (Hranický týden 6. 11. 1998). Škoda, že se to po svém zvolení prosadit nepokusil, možná by po mě dnes Městský úřad nemusel chtít 2 a půl tisíce korun za vyhledání faktur, které Město za posledních pět let zaplatilo panu Jaškovi (a jeho zastupitelským kolegům)...
Ale některé sliby splněny byly. "Za celé volební období nenašli zastupitelé cestu k místním podnikatelům a nevyvinuli žádnou snahu při rozhodování o přidělení zakázek místním podnikatelům a firmám," stěžuje si tehdy bývalý zastupitel Jašek na podzim roku 1998. Dnes je situace o poznání lepší, vždyť jen za rok 2000 obdržely firmy, které pan Jašek spoluvlastní (Sestav a KMS) celkem 71.734.766 Kč z městského rozpočtu. Silná káva.
Jiří J. K. Nebeský (Příjemný úder)