STAROSTA URAŽEN NA CTI

GLOSÁK
Stala se mi ale věc! Vymyslel jsem (myslím vtipný) naivistický slogan Příjemnému úderu: "Rudolfe Nováku, nedělej už Hranicím ostudu! Honem odstup z funkce starosty!" A použil jsem ho na několika dopisech MěÚ. Nevím jestli to byl úplně dobrý nápad, ale nečekal jsem, že pan Rudolf Novák se bude cítit uražen na cti a podá podnět k přestupkovému řízení. Ale stalo se. Protože by bylo divné, aby starostovy pocity posuzovali pracovníci "jeho" úřadu, podal jsem námitku podjatosti a věc byla přeložena do Opavy. Tak jsem se na jednání pečlivě připravil, a byl jsem tam včas! Však pan Novák nejen nepřijel, ale ani nepřevzal předvolání. Takhle se mladí muži vyhýbají povolávacímu rozkazu... Tak mám další fotečku do alba "Rudolf Novák - správný chlapík".
JJKN
(neotištěno)


DOKUMENTY:
Rozhodnutí Magistrátu města Opavy, 24. dubna 2001 (převzato 30. 4.) - Novák se nedostavil, Nebeský "nevinen".
Podnět k přestupkovému řízení, 1. května 2001 (přijato 3. 5.) - Nebeský podává podnět k zahájení přestupkového řízení proti Nováku pro narušení občanského soužití "úmyslným nepravdivým obviněním z přestupku" a "schválnostmi".
Odvolání dring. Nováka proti rozhodnutí opavského magistrátu, 4. května 2001 - "účast mi nebyla umožněna, neboť jsem předvolání neobdržel". Zajímavost: odvolání graficky zcela odpovídá písemnostem odboru vnitřních věcí MÚ a neodpovídá písemnostem kanceláře starosty, což znamená, že k počítači paní Březinové usedl starosta, nebo paní Březinová zapisovala text diktovaný starostou, nebo paní Březinová vyřizovala starostovu věc sama :-)
Podání se odkládá a přestupkové řízení nezahajuje, 18. května 2001 - odbor vnitřních věcí MÚ Hranice odkládá Nebeského podnět, neboť se domnívá, že přestupkové řízení na základě sdělených skutečností nelze zahájit.
Rozhodnutí Magistrátu města Opavy se mění, 13. června 2001 - Okresní úřad Opava projednal Novákovo odvolání - zamítl je, protože "z předložené spisové dokumentace bylo zjištěno, že Rudolf Novák se k ústnímu jednání nedostavil a svou přítomnost neomluvil, ač byl včas a řádně předvolán". Zároveň OkÚ změnil původní rozhodnutí tak, že Nebeský již není "není vinen", ale pouze "řízení se zastavuje".
Oznámení o zahájení správního řízení, 26. listopadu 2001 - Krajský úřad Moravskoslezského kraje zahájil z podnětu účastníka (Nováka) přezkum pravomocného rozhodnutí Okresního úřadu Opava.
18. dubna 2002 - Magistrát města Opavy přestupkové řízení zastavil, neboť "odpovědnost za přestupek zanikla". A to je konec celé "kauzy".