Hranický týden 7, 2001, č. 32, 10. srpna, s. 7
Naše mediálně proslulé město má další problém
O stavbě supermarketu nevěděli


(HRANICE) Navazujeme na článek v Hranickém týdnu ze dne 3. srpna. Nejedná se v tomto případě o paní Regecovou, ale o "pouhých" 140 rodin, které jsou vydány zlovůli našich konšelů a stavebního úřadu.
Za zřejmě utajených podmínek byl změněn územní plán a na prostoru zhruba 350 x 120 m má vzniknout uprostřed města, na třídě 1. máje, supermarket, příjezdová cesta na parkoviště a parkoviště, kde má stát 120 aut. Auta budou u třech vchodů domu až u chodníku. Kde bude moci v případě nutnosti stát sanitka nebo hasiči, to nikoho nezajímá. Zmizí trávníky, stromy, keře a děti si budou hrát mezi auty. Zůstanou alespoň tři metry trávníku, před domem, s růžemi. O trávník se stará město, o růže pečujeme my. Pravděpodobně je ale necháme divoce růst, aby nám dům zarostl růžemi, jako v pohádce o Šípkové Růžence, abychom se nemuseli dívat na výplod mozků našich konšelů. Musíme podotknout, že i těch konšelů, kteří se shlukli okolo pana exstarosty Juračky, protože odstoupením z postů na radnici jejich povinnost nás zastupovat nekončí.
Vrátíme se k našemu domu a začneme nejvíce postiženým vchodem 1728. Ten bude mít zhruba 10 m od domu do výše 3 podlaží zeď supermarketu, příjezdovou cestu na parkoviště, rampu na příjem zboží, kde bude pomalu celých 24 hodin rámus. Budou mít i krásný výhled na kontejnery supermarketu, které budou v nočních hodinách jistě navštěvovat nám nepříjemná zvířátka. Okolo rampy na zboží bude chodník pro chodce, kde budou řetízky, které zahradí cestu chodcům, když pojede k rampě auto. Toto opatření je rarita města Hranic. Opravdu by bylo potřeba pozlatit ruce i hlavu architektovi, který toto vymyslel.
Druhý vchod 1727 bude mít úplně stejné podmínky, včetně 8 kontejnerů, které se přesunou z volného prostranství mezi dvě zdi, odkud půjde vůně přímo do bytů. Možná, že by bylo dobré udělat z bytů ve spodních třech podlažích holobyty, protože bude škoda platit i nájemné. A to jsme již zaplatili za tyto byty kolik milionů, jen díky rychlé práci našich ministerstev a vlády, naše peníze leží 1 rok a půl v Komerční bance a při tom České dráhy tak peníze potřebují.
Ani další 4 vchody nepřijdou zkrátka. Budou se těšit pohledem na všechny možné typy aut, dýchat výfukové plyny a bát se o své děti, aby je nepřejelo auto, protože budou prožívat svoje dětství pobíháním mezi auty. Tomu sotva někdo zabrání. Toto všechno jsme se dověděli, až začaly průzkumné vrty a hned na to za pár dní začala demolice samoobsluhy. Měl stavební úřad současně povolit i demolici našeho domu i s námi, alespoň by měl úřad od nás pokoj. Hned 2. července jsme poprosili o pomoc paní senátorku Seitlovou, ta předala případ přednostovi okresního úřadu, ale přesto územní řízení nabylo platnosti 13. července, i když proti němu byla podána stížnost.
Stížnost, se kterou jsme se obrátili na paní senátorku, jsme 2. července předali proti podpisu na stavebním úřadě a panu ing. Ježíkovi pro radu města. Na zasedání pléna 26. července nám bylo řečeno, že je již pozdě a že máme možnost se obrátit už jenom na soud. To nám sdělil vedoucí stavebního úřadu pan ing. Patočka. Starosta města dává od všeho ruce pryč, ale kdyby město neprodalo pozemky stavební firmě, nemohl by se supermarket stavět. Na zasedání 26. července nám pomohl zastupitel Mgr. M. Raindl, který navrhl, aby se náš zástupce bytového družstva, pan Zdeněk Vokoun, k naší stížnosti vyjádřil. I další zastupitelé se postavili na naši stranu, ale sklidili od pana starosty kritiku, kdy označil jejich názory za prázdná slova. Prázdná slova jsou ale slova pana starosty, protože územní řízení proběhlo utajeně, nikdo o tom nevěděl. Stavební úřad pozval k jednání České dráhy - Prahu, spoléhal zřejmě na nepořádek, který tam vládne, přestože dobře věděl, že za nás má jednat Drahstav Olomouc.
Naši zastupitelé by si měli vzít příklad z Olomouce, kde mají možnost občané 30 dnů nahlédnout, provádět výpisy a kopie, dávat připomínky k plánované výstavbě obchodního a společenského centra hypermarketu Globus.
Z informace vedoucího odboru životního prostředí magistrátu města L. Kračmara vyplývá, že v současné době je stavba posuzována ve vztahu k jejím dopadům na životní prostředí a plány jsou přístupné na odboru životního prostředí. Tato výzva byla zveřejněna v tisku na první stránce - Hanácký a středomoravský den. Toto je správný přístup v demokratickém státě k občanům a ne se starat o voliče jen v době před volbami. Vedoucí stavebního úřadu také zapomněl při svém vystoupení říci, co se s námi stane v případě požáru a hygienička pravděpodobně viděla tento prostor z letadla.
Věříme, že přednosta okresního řadu, spolu s paní senátorkou nechají vše včas prošetřit, ještě než se začne stavět. Doufám, že naši zástupci, kteří jsou pozváni 9. srpna na zasedání Rady města, se nějak rozumně s našimi zastupiteli domluví. Doufám, že se vyhneme další medializaci našeho města. Doufám, že se nebudeme muset obrátit na ombudsmana, aby nám pomohl zajistit naše občanská práva na životní prostředí a bezpečnost lidí.
Nájemníci domu na třídě 1. máje č. 1727 a 1728