www.jirikosut.cz
23.2.2001
Na co máme Ministerstvo financí?

Ve včerejších Hospodářských novinách politolog Lukáš Jelínek obsáhle komentuje „HranicePhilipsGate“ - tedy aféru zaviněnou komplikacemi, které se objevily při realizaci investice společnosti Philips v Hranicích na Moravě. Prostě jistá kadeřnice, paní Regecová se zdráhá prodat svůj pozemek městu, které jej garantoval pro výstavbu nového závodu. Tedy zdráhá se jej prodat za cenu jí nabízenou a sama si určuje cenu daleko vyšší. Její vlastnické právo, jak velmi trefně popisuje komentář pana Jelínka, je naprosto nezpochybnitelné a její snaha o utvoření tržní ceny taktéž. Právě proto si nejsem jist, zda lze či nelze považovat jednání paní Regecové za neetické a nemorální. Značná část viny je na komunisticko-soc-demáckém starostovi Novákovi, přesto si nedokážu představit, že bych kupříkladu já takovým svým jednáním blokoval takto důležitý projekt. Nechci se ohánět morálkou, ale přesto mi připadá, že paní Regecová začíná podléhat povědomí, že může něco vydělat. Argumentovat existencí tržního utváření ceny má taky své meze. Vzhledem ke stávající situaci cena roste každou sekundou, a pokud by se majitelka měla chovat maximálně tržně, čekala by donekonečna. Prodejem v kterémkoliv okamžiku by ztrácela to, co by mohla vydělat zítra - za měsíc. Tedy je tu limit - kdy společnosti Philips dojde trpělivost. Ale tento limit, byl-li by třebas i částečně díky paní Regecové dosažen, by znamenal velmi neblahé finanční důsledky pro rozpočet, tedy i pro paní Regecovou. Tím pádem by namísto zisku měla (stejně jako my ostatní) vyšší zadlužení země, či vyšší daně.
Ale čím jsem si naprosto jist, že daný problém by nikdy nemusel vzniknout, kdyby hranický starosta okamžitě uspokojil první požadavky majitelky. A i když pan starosta nedokáže inteligentně reagovat, mělo by mu peníze poskytnout ministerstvo financí a klidně jednou tak vyšší částku - jenom, ať už máme klid a ne ostudu.
Jsme země s malou ekonomikou a neumíme si vážit ani takových investic, které dosahují 5-ti procent našeho ročního rozpočtu!! Kdyby to neznělo tak frazeologicky a dramaticky zvolal bych: "Běda nám!"
Jiří Košut