Neskoupený pozemek brzdí stavbu továrny
H r a n i c e - Ještě nedávno hranická radnice tvrdila, že má výkupy pozemků pro stavbu továrny Philips pevně v rukou a všechny strategické plochy jsou vykoupeny. Nyní starosta města přiznal problémy, které výstavbu ohrožují. "Jeden zhruba jednohektarový pozemek, kde by měla stát čistírna odpadních vod pro továrnu, dosud není vykoupen. Bohužel je to poměrně důležitá plocha, bez níž továrna nemůže být. Žena, která ho vlastní, jej městu odmítá prodat, přestože to již dříve v předběžné smlouvě slíbila. Raději jej prodala jedné pražské firmě," řekl starosta Rudolf Novák. Město proto podalo na majitelku pozemku trestní oznámení kvůli podezření z podvodu. "Předběžnou smlouvu jsem sice podepsala, ale nejsem jí nijak vázána. Když mi město předložilo další smlouvu s cenou sto pět korun za metr čtverečný, zdálo se mi to neúměrně málo a odmítla ji podepsat. Potřebuji totiž opravit dům, který je v památkové péči a chátrá. Nikdo mi na něj nepřispěje. Ani město, které by se o památky mělo starat," hájí se Markéta Regecová, jíž pozemek stále patří. "Firma, s níž jsem už podepsala smlouvu o prodeji, od ní totiž po rozhovoru s radnicí odstoupila," vysvětlila žena. Vzhledem k tomu, že Markéta Regecová podala odvolání proti vydanému stavebnímu povolení na továrnu, bojí se radnice, že se stavba za dvě stě milionů eur může zastavit. "Poté bychom museli uhradit Philipsu penále zhruba ve výši osmdesát milionů dolarů, protože jsme se zavázali, že do určité doby vykoupíme pozemky a vybudujeme inženýrské sítě. Navíc by to znamenalo, že nejen město, ale i celá Česká republika je nespolehlivým partnerem pro investory," obává se starosta. Ministerstvo průmyslu a obchodu však soudí, že situace se natolik nevyhrotí. Starosta Rudolf Novák se domnívá, že za majitelčinou nechutí prodat pozemek městu nestojí snaha získat co nejvíc peněz, jako spíš jiné zájmy. "Někdo se tak zřejmě snaží zablokovat stavbu. Jinak by neprodávala pozemek pražské firmě prakticky za méně, než jsme jí nabídli nyní my," soudí starosta. Hranická radnice nyní zvýšila nabídku na odkoupení na dva miliony korun. "Je to jednou tolik, než jsme zaplatili ostatním," podotkl starosta. Markéta Regecová však i tuto částku odmítla. "Samozřejmě, protože se mi nelíbí, jak arogantně město jedná," tvrdí žena.

LENKA PETRÁŠOVÁ

Mladá fronta Dnes 11, 2000, 9. října, Střední Morava, s. 5