KAUZA SPORNÝ POZEMEK PRO STAVBU TOVÁRNY PHILIPS
Listina základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku dává každému občanovi právo vlastnit majetek a tedy i svobodně s ním nakládat. Stavební zákon zná sice v naprosto ojedinělých případech institut vyvlastnění za náhradu, ten je však možno uplatnit jen u veřejně prospěšných staveb typu dálnic, nemocnic nebo škol. Stavba továrny soukromé firmy Philips však v žádném případě tyto náležitosti nesplňuje.
Za této situace byla a je hranická radnice v situaci někoho, kdo se musí dohodnout s majitelem pozemku, který potřebuje získat, s rizikem, že pokud se nedohodne, nebude možno vydat stavební povolení, natož stavět. Přitom částka požadovaná majitelkou onoho sporného pozemku, paní Regecovou, nebyla vůbec nadsazená, namísto radnicí nabízených 105,-Kč za čtvereční metr požadovala částku 150,- Kč za čtvereční metr. Každý, kdo jenom trochu sleduje ceny pozemků v Hranicích ví, že je to částka nižší, než skutečná tržní cena. Dovolujeme si připomenout, že například při prodeji obecního pozemku firmě Billa v roce 1998 město Hranice požadovalo a také získalo částku za čtvereční metr desetkrát vyšší.
Starosta města však místo dohody zvolil nátlak, vyhrožování a ostouzení majitelky pozemku (a občanky města Hranic!). Jak jinak si máme vysvětlit jeho výrok na kameru"Markéta, já ji znám, ta smrdí korunou, ta už peníze, které za pozemek dostala, utratila". A co jiného než vyhrožování je podání trestního oznámení a zaklínání se Zemanem a Špidlou?
To, že město nepřistoupilo na původní a dle našeho názoru naprosto korektní návrh majitelky pozemku výkup značně a zcela zbytečně prodražilo, neboť město pak vynaložilo navíc 500 tisíc korun za právníky a 300 tisíc korun za vyrovnání s firmou P- IMPEX. Tyto peníze budou v rozpočtu města citelně chybět.
Členové Městského zastupitelstva Hranic na svém mimořádném zasedání dne 12. října tohoto roku uznali, že kroky paní Regecové byly korektní a legitimní - viz informace zveřejněná dne 13.10. v MF Dnes. Zdá se však, že našim voleným zástupcům je zcela lhostejné, že tuto situaci ze strany města někdo zavinil, připravil město o peníze, ohrozil výstavbu továrny Philips, stejně jako jim nevadí způsob komunikace starosty s občankou města Hranic. Stejně tak nikdo ze zastupitelů nevyužil svého práva a zároveň povinnosti vůči voličům a neobrátil se na městskou radu a starostu s žádostí o vysvětlení těchto doposud neobjasněných otázek:
* - co je pravdy na tom, že někdo vyhrožoval smrtí majitelce pozemku
* proč a na čí popud ji osobně vyhledal náměstek policejního prezidenta
* co znamená, že radnice nabízí paní Regecové zajištění její osobní bezpečnosti i jejich rodinných příslušníků
* jak mohlo získat město stavební povolení, když nebylo vlastníkem pozemku
* je stavba továrny Philips "černou stavbou"?
Zatímco v každé soukromé firmě by z podobného osobního selhání byly okamžitě vyvozeny závěry, zdá se, že současné Zastupitelstvo města Hranic se řídí zásadou kolektivní nezodpovědnosti.
* kdo pro město připravil smlouvu o budoucí smlouvě s paní Regecovou
Byli bychom rádi, kdyby někdo z členů městského zastupitelstva nám a zároveň občanům města Hranic prostřednictvím místního tisku odpověděl na tyto otázky a případně věcnými argumenty se pokusil rozptýlit naše obavy z vážného selhání zastupitelské demokracie v Hranicích.
Doufáme, že se dočkáme seriozní odpovědi a nikoli dalšího trestního oznámení, v tomto případě za naše občanské právo vyjadřovat se k věcem veřejným v našem městě.
Už před časem jsme veřejně deklarovali, že výstavbu Philips považujeme za úspěch současného vedení města, takže tínmto příspěvkem rozhodně nechceme snižovat význam celé akce. Avšak domníváme se, že záležitost kolem výkupu pozemků a konkrétně případ paní Regecové vrhl nesmazatelný stín na projekt, který za jiných okolností mohl vstoupit do dějin města jako jeden z nejúspěšnějších.
Za Hranice 2000:
PhDr. Vladimír Juračka, Mgr. Petr Flajšar, Mgr. Zdeněk Škrobánek, Mgr. Bedřich Novák, Mudr. Jarmila Živná, Mudr. Jan Smýkal, Ing. Jaromíra Vlasáková, Ing. Martin Zavadil, Mudr Josef Dietl, Mgr. Dagmar Vindišová, Petr Konečný, Dr. Zina Barvenčíková, Barbora Šimečková, Igor Grmolec, Jan Halla, Mgr. David Hawiger

Hranický týden 6, 2000, 20. října, s. 4


Kauza Philips zametena pod koberec?
V Hranickém týdnu, který vyšel 20. října jsme zveřejnili výzvu určenou členům Zastupitelstva města Hranic. Žádali jsme zastupitelstvo, aby v souladu se svými pravomocemi přispělo k objasnění okolností souvisejících s ostudným případem sporného pozemku pro stavbu továrny Philips.
Žádali jsme, aby někdo z členů zastupitelstva občanům města Hranic na stránkách místního tisku tyto okolnosti vysvětlil a případně vyvrátil obavy ze selhání zastupitelské demokracie v našem městě. Připomínáme doslovné znění otázek, které jsme v uvedené výzvě městským zastupitelům položili:
* co je pravdy na tom, že někdo vyhrožoval smrtí majitelce pozemku
* proč a na čí popud ji osobně vyhledal náměstek policejního prezidenta
* co znamená, že radnice nabízí paní Regecové zajištění její osobní bezpečnosti i jejich rodinných příslušníků
* jak mohlo získat město stavební povolení, když nebylo vlastníkem pozemku
* je stavba továrny Philips "černou stavbou"?
* kdo pro město připravil smlouvu o budoucí smlouvě s paní Regecovou?
S tímto přezíravým přístupem městského zastupitelstva se nehodláme smířit. Vzhledem k tomu, že od 12. listopadu vstoupil v platnost nový zákon o obcích, který přináší občanům obce nové pravomoci, rozhodli jsme se využít tohoto zákona. Jedná se možnost, kterou dává ustanovení v §16, kdy občan obce, který dosáhl věku 18 let má právo:
požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce - je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů.
V tomto smyslu zahajujeme sbírání podpisů pro žádost Zastupitelstvu města Hranic, aby projednalo a přijalo závěry k problémům souvisejícím s výkupem sporného pozemku pro stavbu továrny Philips v Hranicích.
Za Hranice 2000
PhDr. Vladimír Juračka, Mgr. Petr Flajšar, Mgr. Zdeněk Škrobánek, Mgr. Bedřich Novák, MUDr. Jarmila Živná, Mudr. Jan Smýkal, Ing. Jaromíra Vlasáková, Ing. Martin Zavadil, MUDr. Josef Dietl, Mgr. Dagmar Vindišová, Barbora Šimečková, David Hawiger, Jan Koráb

Hranický týden 6, 2000, č. 48, s. 3