PÚ


Radní obdrželi petici
HRANICE (pu) - Petici s přibližně stovkou podpisů občanů města doručil hranic-kým radním člen krajské rady a bývalý starosta města Vládi-mír Juračka. Jsou v ní dotazy, týkající se okolností a podmí-nek výkupu pozemků v prů-myslové zóně a žádost o vy-světlení, zda bylo v souvislo-sti s posledním nevykoupeným pozemkem vyhrožováno jeho majitelce Markétě Regecové. "Požádali jsme okresní a kraj-ský úřad o stanovisko, zda pe-tice vyhovuje novému zákonu o obcích," řekl k tomu starosta Hranic Rudolf Novák. Pokud ano, budou se jí prý zastupite-lé zabývat. (Hanácký a středomoravský den 12, 2001, č. 16, 19. ledna, s. 3)

Městské zastupitelstvo se bude zabývat peticí
(HRANICE - r) Peticí, v níž více než stovka občanů žádala odpověď na některé dosud nevysvětlené otázky kolem případu nevykoupeného pozemku pod Philipsem, se bude zabývat na nejbližším zasedání městské zastupitelstvo. Potvrdil to starosta města na tiskové konferenci minulý týden a zároveň dodal: Petici považuji za pouhé politikum, protože na dotazy, které předkládá, může dostat každý občan odpověď, kdykoli přijde na radnici. Otázky zní:
* co je pravdy na tom, že někdo vyhrožoval smrtí majitelce pozemku?
* proč a na čí popud ji osobně vyhledal náměstek policejního prezidenta?
* co znamená, že radnice nabízí paní Regecové zajištění její osobní bezpečnosti a jejích rodinných příslušníků?
* jak mohlo město získat stavební povolení, když nebylo vlastníkem pozemku?
* je stavba továrny Philips "černou stavbou"?
* kdo pro město připravil smlouvu o budoucí smlouvě s paní Regecovou?
Zasedání městského zastupitelstva, které se bude zabývat peticí, se koná 22. února v 16 hodin.
(Hranický týden 7, 2001, č. 6, 9. února, s. 1)