PÚ


Hranice se ve sporu o pozemek odvolaly
H r a n i c e - Město Hranice se odvolalo proti verdiktu Okresního soudu v Přerově, který začátkem ledna zamítl žalobu města na Markétu Regecovou, majitelku hektarového pozemku v hranické průmyslové zóně, kde vyrůstá nová továrna nizozemského koncernu Philips. Hranice soudí, že Regecová po něm chce za pozemek příliš mnoho peněz, a zpochybňuje především rozdílnost znaleckých posudků vypracovaných pro ni a pro město. Nad hranickou radnicí visí kvůli dosud nevyřešenému sporu o hektarový pozemek v průmyslové zóně pro novou továrnu nizozemského koncernu Philips hrozba mnohamilionové pokuty. (ČTK) (Mladá fronta DNES, 02.02.2001, Ekonomika a finance, s. 15)

Znalci se přou o cenu pozemku
H r a n i c e - Oba soudní znalci, kteří oceňovali dosud jediný nevykoupený pozemek pod továrnou Philips v Hranicích, jenž patří Markétě Regecové, se setkají a promluví si o jeho ceně. Cena za jednohektarovou parcelu, kterou oba odborníci stanovili, se totiž v jejich výpočtech liší o téměř 18 milionů korun. "Trvám na tom, že požadavek majitelky pozemku Markéty Regecové je vydírání města," uvedl hranický starosta Rudolf Novák. Soudní znalec Markéty Regecové ocenil každý metr čtverečný její parcely na částku 1508 korun, zatímco znalec oslovený městem navrhuje vyplatit majitelce pozemku částku nanejvýš 110 korun za metr čtverečný. "Očekáváme, že pokud se někdo ze znalců při posuzování ceny zmýlil, přizná to," řekl právní zástupce města Ondřej Michna. Ten mimo jiné ve středu podal odvolání v soudním sporu města s majitelkou pozemku ke krajskému soudu. Okresní soud v Přerově totiž na začátku letošního roku rozhodl, že Markéta Regecová není povinna prodat svůj pozemek městu Hranice za cenu navrhovanou radnicí. Hranice však naopak trvají na tom, že na sumu 19 milionů korun, kterou Markéta Regecová požaduje, nepřistoupí. "Nemáme na to. Zastupitelstvo takovou částku nikdy neodhlasuje. To ale neznamená, že město nechce nic zaplatit. Naopak nabízíme třikrát víc, než za své pozemky v průmyslové zóně dostali ostatní lidé, a mnohem víc, než stanovil soudní znalec města - 300 korun na metr čtverečný," řekl jeden z členů zastupitelstva Jiří Jašek. "Cena stanovená naším soudním znalcem vychází z metody, která se používá běžně v zahraničí i v České republice. Částka 19 milionů korun zohledňuje i peníze, které Philips ve stavbě továrny již proinvestoval. To je naprosto normální a legální a dovoluje to mimo jiné předběžná smlouva, kterou samo město s lidmi při výkupech pozemků sepsalo," řekl již dříve právník Markéty Regecové Petr Kšáda. Také on již před časem podal žalobu proti stavebnímu povolení továrny Philips. (lep) (Mladá fronta DNES, 02.02.2001, Ze střední Moravy, s. 2)

Hranicím hrozí kvůli sporu o pozemek pro Philips miliónová pokuta
Každý den může město přijít na 10 tisíc EUR
HRANICE - Nad hranickou radnicí visí kvůli dosud nevyřešenému sporu o hektarový pozemek v průmyslové zóně pro novou továrnu nizozemského koncernu Philips hrozba mnohamiliónové pokuty. Podle smlouvy s koncernem Philips totiž měly být všechny pozemky pro továrnu na výrobu barevných obrazovek vykoupeny do 1. prosince loňského roku a za každý den navíc může vedení společnosti Philips udělit městu pokutu 10 000 eur (347 000 korun). Tuto skutečnost potvrdil starosta Hranic Rudolf Novák.
"Tyto sankce vůči městu jsou obsaženy v smlouvě. Zatím však nemáme žádné signály, že by je vedení společnosti Philips chtělo uplatňovat," uvedl Novák. Nechtěl však hovořit o tom, jaký dopad na městské finance by případné zaplacení mnohamiliónové pokuty koncernu Philips mělo. "V tuto chvíli by to byla pouhá spekulace," dodal starosta. Pozemek Markéty Regecové je poslední parcelou, kterou se Hranicím nepodařilo pro již rozestavěnou továrnu koupit. Proto se Hranice kvůli jeho prodeji s Regecovou zatím neúspěšně soudí.
Okresní soud v Přerově začátkem ledna zamítl žalobu města na majitelku pozemku. V žalobě hraničtí radní požadovali, aby soud nařídil Regecové uzavřít s městem smlouvu o prodeji parcely. Příčina sporu o pozemek je podle právníků v tom, že smlouva o smlouvě budoucí, v níž se Regecová zavázala prodat svůj pozemek ležící napříč průmyslovou zónou městu, neobsahuje jasný údaj o ceně. O to opřela svůj verdikt i soudkyně Jana Výkrutová, která žalobu hranické radnice zamítla.
Regecová požaduje za metr čtvereční 1508 korun, oponentní znalecký posudek z Vysokého učení technického v Brně přitom podle hranických radních hovoří o maximální ceně 110 korun. Právník Regecové Petr Kšáda podal u soudu v polovině ledna žalobu, v níž žádá přezkoumání správnosti vydání stavebního povolení pro továrnu Philipsu. Kšáda řekl, že podle něj totiž město Hranice "neoprávněně nahradilo souhlas jeho klientky se stavbou továrny Philips". (čtk) (Lidové noviny, Ekonomika, 14, 2001, č. 28, 2. února, s. 13)

Čeká se posun v jednání Město versus Regecová
Soudní znalci se setkali tento týden, aby si vzájemně vysvětlili postup ve výpočtech
(HRANICE - rek) O tom, že Město nesouhlasí s rozsudkem ve věci sporného pozemku, jsme již informovali. Jak sdělil právní zástupce města JUDr. Ondřej Michna, Město se v minulém týdnu odvolalo a případ bude znovu projednán olomouckou pobočkou Krajského soudu Ostrava.
Podle JUDr. Michny vykazoval soudní proces několik chyb: Jednalo se jednak o chyby z hlediska hmotného práva a také o nedostatky ve vedení procesu, zejména o právo účastníků se k věci vyjádřit (poznámka red.: Soudkyně nepovažovala za nutné vyslechnout svědky, které navrhovalo Město - ing. Bradáče, vedoucího odboru správy majetku a Jana Trefila, jednatele firmy Jureka).
Pokračující soudní pře ale podle JUDr. Michny neznamená, že město nemá zájem se s majitelkou pozemku dohodnout. Oba právní zástupci se setkali 23. ledna a přítomen byl i znalec, který vypracovával posudek pro M. Regecovou pomocí Nagelliho metody a dospěl k částce 1508 Kč za m2. Město si podle stejné metody nechalo vypracovat posudek na VUT v Brně a diference byla značná, neboť expert vypočetl částku 110 Kč za m2.Proto se v tomto týdnu oba znalci sejdou, aby si vzájemně vysvětlili postup, který při výpočtu zvolili. Jednání bude kromě právníků obou stran přítomna i Markéta Regecová. Podle JUDr. Michny by se znalci měli snažit docílit kupní ceny, která bude odpovídat tomu, jak byla metodika stanovena ve smlouvě o smlouvě budoucí. Setkání znalců by mělo znamenat jistý posun v jednání.
Dalším posunem je také skutečnost, že původní balík požadavků Markéty Regecové byl rozdělen (19 milionů za pozemky, půl milionu za urážku na cti, 5 milionů za zmaření podnikatelských záměrů s firmou P-IMEX) a o jednotlivých nárocích se bude jednat separátně. Starosta Města i nadále považuje požadavek Markéty Regecové za: ... vydírání města a pokus o tunelování městského rozpočtu. Město podle něj nepůjde ve své nabídce dál než za nynější 300 Kč za m2.
(Hranický týden 7, 2001, č. 6, 9. února, s. 1)

Jednání znalců se zatím neuskutečnilo
(HRANICE) Jednání znalců, kteří vypracovali podle stejné metody dva zcela odlišné posudky na cenu sporného pozemku pod stavbou Philips, se neuskutečnilo pro nemoc.
Jejich plánovanou schůzku jsme avizovali v minulém vydání HT, avšak teprve po uzávěrce bylo jasné, že brněnský znalec se na schůzku nemůže dostavit pro onemocnění chřipkou.
Připomeňme, že zatímco expert z VUT Brno, zastupující Město Hranice, dospěl k částce 134 Kč/m2, znalec pracující pro Markétu Regecovou vypočetl částku 1508 Kč/m2. Jejich schůzka a vzájemné porovnání vložených údajů i postupu výpočtu by podle názoru právníka Města JUDr. Michny měly přispět k jistému posunu v jednání o prodeji.
(Hranický týden 7, 2001, č. 7, 16. února, s. 1)

Vlastnit majetek opravdu není hřích
Je zarážející, že čelní představitelé samosprávy nechápou fungování tržních mechanismů. Je politováníhodné, jak nevybíravě se chovají ke svéprávnému občanovi.
Česká společnost kráčí po cestě k liberální demokracii západního typu jen velmi zvolna. Jedním z řady důkazů je rozporuplné nazírání na otázku vlastnictví a nakládání se soukromým majetkem. Kupodivu i mnohým uctívačům neviditelné ruky trhu činí potíž v praxi ctít své vzletné ideály. Hranice na Moravě se již druhý rok tahají o hektarový pozemek pro výstavbu továrny firmy Philips s jeho majitelkou Markétou Regecovou. Nejprve s ní uzavřely nepovedenou smlouvu o smlouvě budoucí a zahraničního investora ujistily, že vše mají pod kontrolou a on může v klidu stavět. Stavební úřad přitom jaksi opomněl, že provádět stavbu bez souhlasu vlastníka parcely je v konfliktu se stavebním zákonem. Jakmile však majitelka odmítla přistoupit na stejnou cenu za odkup pozemku, jakou akceptovali její sousedé, zaplápolal oheň na střeše. Starosta města přemlouvá, přesvědčuje, bezmála vyhrožuje a dokonce se i s Regecovou - dosud neúspěšně - soudí. Částí veřejnosti se zatím šíří zvěst, jak krkavá kapitalistka (ve skutečnosti obyčejná kadeřnice) brání investici v hodnotě 624 miliónů dolarů, doprovázené vytvořením stovek, ba tisíců pracovních míst v regionu. O poznání tenčeji zní hlas těch, jež poukazují na právo vlastníka libovolně disponovat s majetkem včetně určení ceny pro prodej. Co na tom, že nezkušení majitelé okolních pozemků se nechali městem obměkčit a prodávali za ceny vpravdě symbolické? Podstatné je, že jediná žena si (časem) uvědomila, že kromě cen smluvních existují i tržní. Je zarážející, že čelní představitelé samosprávy nechápou fungování tržních mechanismů. Je politováníhodné, jak nevybíravě se chovají ke svéprávnému občanovi. Je smutné, nakolik si zastiňují rozum hněvem. Je trestuhodné, že neovládají Listinu základních práv a svobod. Listina v článku 11 mimo jiné říká, že každý má právo vlastnit majetek a že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Definici veřejného zájmu stanoví paragraf 108 stavebního zákona, který jmenuje například komunikace, ropovody, meteorologické stanice a vojenské újezdy. O stavbách privátních, byť mamutích a pracovní příležitosti zajišťujících, podniků ani slovo. Můžeme legitimně diskutovat o veřejném zájmu na výstavbě dálničního obchvatu v Plzni nebo čtyřproudé silnice ze Zlína do Malenovic. Fabrika na televizory jím ale může být jen stěží. Zatímco soudy postupují v kauze naprosto běžně, aktivita policie je nadstandardní. Svědčí o tom návštěva náměstka policejního prezidenta Jakubíka u majitelky Regecové, podle něj za účelem vyšetření trestního podání, ve verzi hostitelčině však přímo coby emisara ministra vnitra Grosse. Výjev jako z časů Orwellova Velkého bratra, který všechno viděl, všechno slyšel a do všeho strkal nos. Hranický starosta Novák (původně nominovaný KSČM, v současnosti ČSSD) se mezitím vypravil do říše teorie, když si v tisku postěžoval na zvláštní právní situaci v tomto státě. Připomněl, že "tady do roku devadesát bylo nadřazeno užívací právo nad právem vlastnickým" a vyjádřil pocit, že "dneska se to kyvadlo otočilo a všichni si myslí, že vlastnické právo je nadřazeno právu užívacímu". Pakliže starostovi nestačí odkaz na ústavní dokumenty či samotnou povahu našeho stávajícího politicko-ekonomického uspořádání, připojme citát Andrewa Reeva z University of Warwick, jenž v Blackwellově encyklopedii politického myšlení, praví, že "soukromé vlastnictví se spojuje s právem vylučovat, takže například uživatelské právo musí být zaručeno vlastníkem, ať už zdarma nebo za tržní cenu". Škoda, že nám klasické návyky svobodné společnosti ještě nepřešly do krve a že místo nich upřednostňujeme ty, co se nám pod kůži zadíraly přes čtyřicet let. V kombinaci se závistí se jedná o nevábnou a výbušnou směs. Mnohem více ale udivuje, že se k hranickému případu, ani jiným podobným, nepostavili čelem politici. Zklamali hlavně ti pravicoví, jindy tolik upovídaní. Bojí se o voličské hlasy, anebo také nevěří, že majetek není hřích?
(22.02.2001, Hospodárské noviny)