PÚ


Spor o pozemek vynáší starou špínu
Hranický souboj s majitelkou pozemku v průmyslové zóně přerostl v politický boj
H r a n i c e - Spor o poslední nevykoupený pozemek v hranické průmyslové zóně není už jen o kousku černozemě. Tahanice o parcelu vyvolala politickou přestřelku, díky které vyplouvají na povrch hříchy současného i minulého vedení města. Současné vedení radnice zareagovalo na stupňující se kritiku opozice oprášením starých kauz a zveřejněním sporných příkladů chování bývalého vedení města, které je nyní coby opozice největším kritikem radnice. Lidé z Hranic se tak například díky opozici (US, ODS) dozvídají, že město měřilo při loňském výkupu pozemků v průmyslové zóně každému majiteli jinak, takže ceny za výkupy parcel byly značně rozdílné. Ani nynější koalice (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ČSNS) však nezahálí a vytahuje nyní, jakých chyb se dopouštělo minulé vedení. "V roce 1998 prodalo bývalé zastupitelstvo lukrativní pozemky. Pod Bílým kamenem za 420 tisíc korun podnikateli, který kandidoval v komunálních volbách za Unii svobody. Šlo o čtyři hektary, které vzápětí nový majitel zastavil bance za 5,5 milionu korun. V aukci pak byly do roka a pozemky prodány za 7,5 milionu korun. Tvrdím, že město bylo takto legálně vytunelováno o 7,5 milionu korun. Podnikatel jen vyřešil své dluhy, vzápětí zkrachoval a město přišlo o jedinou lokalitu pro stavbu rodinných domků, která nám teď velmi chybí," řekl starosta města Rudolf Novák (ČSSD). Novák tak reagoval na petici opozice, která vynesla na světlo některé nepříjemné skutečnosti. Například fakt, že výkupy pozemků v průmyslové zóně pro město prováděla soukromá firma radního Jaromíra Volfa (nezávislý za ČSNS). "Nechápu, proč teď opozice vytahuje takové věci. Přitom já bych mohl také jmenovat firmy, které za bývalého vedení radnice vyhrávaly zakázky a my jsme jen přihlíželi, i když jsme měli levnější nabídku," tvrdí zastupitel Jiří Jašek (nezávislý za ČSNS), který jako spolumajitel stavební firmy Sestav vyhrává většinu stavebních zakázek města v posledních dvou letech. "Například za bývalého starosty Vladimíra Juračky našel Úřad pro hospodářskou soutěž na naši stížnost chyby ve výběrovém řízení na stavbu domu Jánský azyl. Radnice musela vyhlásit novou soutěž, kterou jsme vyhráli. Ušetřili jsme tak městu 1,5 milionu korun, protože jsme stavbu provedli za 6,5 milionu korun zatímco vítěz chtěl 8 milionů korun," popsal staré události zastupitel Jašek. Pod tlakem opozice se hraničtí radní ocitli loni na podzim po zveřejnění průběhu výkupů pozemků v průmyslové zóně. Opozice v čele s bývalým starostou města Vladimírem Juračkou (US) tehdy vystoupila s tvrdou kritikou chování radnice vůči majitelce posledního nevykoupeného pozemku a dokonce vyzvala starostu k okamžitému odstoupení. "Pohár trpělivosti s jeho arogantním chováním přetekl," řekl šéf místního sdružení ODS Pavel Krejčiřík poté, co starosta v televizním pořadu neslušně napadl majitelku pozemku. "Rada posoudila současnou situaci ve městě a vzhledem k nedořešeným a ostudným kauzám, postojům starosty a jeho arogantnímu chování, vyzývá starostu k odstoupení," napsala ODS ve svém prohlášení. Zastupitelé však starostu podrželi a k mimořádným volbám, kterých chtěla opozice dosáhnout, nedošlo. (LENKA PETRÁŠOVÁ, Mladá fronta DNES, Ze sousedních regionů ze severní Moravy a Slezska, 07.02.2001, s. 3)

názory čtenářů
JAK "CHYBILO" PŘED LETY VEDENÍ HRANIC
A proč vy, Američani, lynčujete černochy? Za bolševika kolovala mezi lidem tato anekdota: Americký turista je v Moskvě šokován špínou, zápachem a nepořádkem. Zeptá se svých sovětských průvodců, proč s tím něco neudělají. Ti mu na to odpoví otázkou, kterou jsem si dovolil použít jako nadpis svého příspěvku. Tato anekdota se mně mimoděk vybavila při čtení některých pasáží článku "Spor o pozemek vynáší starou špínu. Hranický spor s majitelkou pozemku v průmyslové zóně přerostl v boj opozice a koalice", zveřejněném dne 7. února 2001 ve středomoravské příloze deníku MF DNES. Článek informuje o tom, jak současné vedení města reaguje na kritiku svých pochybení v kauze Philips, kdy místo přiznání chyb, vyvození závěrů a odpovědnosti, zveřejňuje dva sporné příklady chování bývalého vedení města. Za bývalé vedení města bych chtěl k uvedeným dvěma sporným případům připojit několik poznámek. První příklad se týká prodeje městských pozemků, určených pro výstavbu rodinných domků, podnikateli, který pak později kandidoval v komunálních volbách za US. Jeho podnikání dopadlo neúspěšně a banka pak jeho pozemky rozprodala za podstatně vyšší cenu, než za jakou je prodalo město. Dotyčný podnikatel nikdy nebyl členem městského zastupitelstva a v komunálních volbách kandidoval až poté, co pozemky získal. O střetu zájmu zde nelze hovořit, na rozdíl od kauzy Philips, kdy se ve věci výkupů pozemků pro město angažuje za úplatu firma vlastněná členem Rady města Hranic. Mimochodem, tato firma se rovněž ucházela o zmíněné pozemky určené pro výstavbu rodinných domků. Domnívám se, že v případě prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků se tehdejší městské zastupitelstvo v rámci svého rozhodování, byť v dobrém úmyslu, dopustilo chyby, na jejímž konci byla finanční ztráta. Jakožto tehdejší člen zastupitelstva se své spoluzodpovědnosti nezříkám. Druhý uváděný příklad pochybení bývalého vedení města se týká výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce budovy tzv. Jánského azylu. Zde úřad pro hospodářskou soutěž shledal určitá pochybení, kterých se měla dopustit komise, která prováděla vyhodnocení nabídek. Tehdejší městská rada tuto záležitost vyřešila jmenováním nové komise. Připomínám, že v původní komisi většinu členů stejně netvořili zástupci města, ale zástupci doporučení církevními organizacemi, neboť se jednalo o společnou investici města a těchto organizací.
PhDr. Vladimír Juračka
Autor byl starostou města Hranic v letech 1990 až 1998
(Mladá fronta DNES, Pro volný čas - střední Morava, 09.02.2001, s. 6)

Do letošního rozpočtu plánuje město investice za 26 milionů korun
(HRANICE - r) Rozpočet města byl i pro letošní rok vytvořen jako vyrovnaný, tzn. že na straně příjmové je počítáno s částkou přibližně 210 milionů korun a výdaje jsou v úrovni stejné sumy.
Výdaje jsou tvořeny částkou na provoz ve výši 180 milionů korun a částkou 26 milionů na investice. Investovat v letošním roce bude město zejména do rekonstrukce budovy staré radnice, ze které by mělo vzniknout kulturní centrum s knihovnou a výstavními sály (staví firma Sestav), dokončen bude dům s pečovatelskou službou s 30 malometrážními byty (staví firma Sestav), bude vybudována infrastruktura na pozemcích pod nemocnicí jako příprava pro nové bytové domy (budou stavěny firmou Sestav).
Rozpočet města budou zastupitelé schvalovat na své zasedání 22. února.
(Hranický týden 7, 2001, č. 6, 9. února, s. 1)