PÚ


Nikdy není pozdě napravit chyby
Na základě informací z tisku a televize s nelibostí sleduji vývoj snahy města získat prodejem hektarový pozemek od paní Regecové.
Město učinilo dle mého názoru chybu v tom, že neprofesionálním způsobem zajistilo podmínky pro výstavbu továrny Philips a tím se vystavilo nebezpečí vysokých sankcí za nedodržení smluvních podmínek. Dohoda s firmou se měla uskutečnit až po zajištění veškerých formalit, které by zabezpečily volný průběh výstavby. Původně dobrý úmysl v zaměstnanecké politice regionu s utvářením průmyslové zóny skrývá jiné intence, než jak byly prezentovány. Spekulovat, že továrna bude se svou výrobou technologie zanedlouho zastaralá, nemluvě o ekologických rizicích, nemá v tomto duchu smysl. Výsledky rychlého a riskantního jednání města jsou nyní patrné. Je to nepříjemná zkušenost a vážné poučení pro naše představitele na městském úřadě.
Na druhou stranu, ať se na mne paní Regecová a její právní zástupce nezlobí, jejich finanční požadavek za pozemky považuji za nepřiměřený v daných podmínkách našeho regionu, neřku-li za lichvu, a zneužití situace v osobní prospěch, byť je zaštítěn odhadem pozemku vypracovaný renomovaným ústavem. Je známo, že odhady pozemků, nemovitostí se stanovují podle různých kritérií, jež zákon umožňuje. Mám za to, že legislativní systém je stále nevyzrálý a vytváří prostor pro spekulativní jednání.
Na závěr bych chtěl připomenout, že jsme jenom lidé chybující a nedokonalí ve svých povahách. Žijeme krátce a přesto si život dokážeme velmi znepříjemňovat. Bible křesťany učí pohlížet na člověka jako na bližního svého, ne jako na nepřítele. Překonávat zášť jedněch lidí vůči druhým, odstraňovat předsudky a pomluvy a mít srdce otevřené k moudrému jednání je cílem a přáním každého člověka, nejen věřícího. V Bibli se praví, že máme jednat tak, jak bychom si sami přáli, aby s námi jednali jiní. A klasickým měřítkem k posouzení vlastností člověka jsou preferované hodnoty, lhostejno, zda se nazývá křesťanem nebo ateistou. Buď na první místo v žebříčku svých hodnot klade moudrost, spravedlnost a lásku nebo mamon, pokrytectví, lež. Vše záleží na našem svobodném rozhodnutí. Nikdy není pozdě napravit chyby. Přál bych si, aby představitelé města Hranic a paní Regecová se svým právním zástupcem uměli naslechnout Božímu hlasu ve svědomí a dokázali se dohodnout v rozumném konsenzu.
Hynek Šipka
(Hranický týden 7, 2001, č. 7, 16. února, s. 3)

A co na to říkají karty?
(HRANICE) Spor Města Hranice s Markétou Regecovou zaplňuje už měsíce stránky regionálních novin a stal se i celostátně sledovaným případem. Teorií a spekulací, jak celou záležitost vyřešit a jaký bude výsledek, už padlo hodně.
Zkusili jsme proto podívat se na celou věc z trochu odlehčeného úhlu, který může být pro mnohé čtenáře nevěrohodný, ale po vyřešení celé záležitosti by se mohl stát zajímavým srovnáním prognózy se skutečností. Požádali jsme totiž místní kartářku, aby na spornou záležitost vyložila karty a vyčetla z nich, jak se celá věc vyvine. Karty podle ní říkají, že: ...se celá věc potáhne ještě dlouho, s mnoha soudy, ale výsledek nebude pro tu ženu, která je obklopena mnoha rádci, příznivý, získá méně, než si představovala. Její snaha získat hodně peněz jí přinese jen částečný výsledek, něco získá a něco, i když jinou formou, ztratí. V podstatě bude zklamaná. Tak pravily karty.
(Hranický týden 7, 2001, č. 7, 16. února, s. 3)