PÚ


Je špatné něco platit a nevědět proč
Senátorka a krajská zastupitelka z ODA Jitka Seitlová o odpadech, sporu o pozemek a politice
O l o m o u c - Proč se angažuje ve sporu o nevykoupený pozemek pro stavbu továrny Philips v Hranicích? Jak by tento spor řešila? Zvládá funkci senátorky i zastupitelky kraje? Jak pokročila se slíbenou novelou zákona, která má ulevit lidem ve vojenských výcvikových prostorech? Kterým směrem se bude ubírat Čtyřkoalice? Na tyto a další otázky odpovídala senátorka za Přerovsko a členka krajského zastupitelstva za ODA Jitka Seitlová v diskuzním pořadu Dva na jednoho, který připravuje redakce MF DNES ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc.
SPOR O POZEMEK PHILIPS: CHCE TO DOBROU VŮLI
Stavbu nového technologického centra Philips v Hranicích provází spor o výkup posledního pozemku. Také vy se v něm angažujete. Proč? Oslovil vás někdo, nebo je to čistě vaše iniciativa?
Tento případ přerostl rámec sporu mezi majitelkou pozemku paní Regecovou a městem. Je to precedent. Pokud bychom vycházeli z vyjádření některých zástupců města, některých představitelů vlády nebo dokonce i z některých kroků, které již byly učiněny, pak bych se takového precedentu velmi obávala. Je třeba otevřít veřejnou diskuzi na téma vyvlastnění pozemku, za jakých podmínek a kdy. Pokud by to mělo být vždy, když má někdo zájem realizovat investiční záměr na území České republiky, mohlo by se to dotknout řady občanů. Právě případ pozemku pro << Philips>> tuto diskuzi otevřel. Jsem toho názoru, že zejména ze strany sociální demokracie bylo učiněno mnoho kroků, které nejsou plně v souladu s tím, jaká práva jsou garantována občanům. Mám na mysli zvláště zásahy vysokých policejních představitelů.
O tom jste psala i ministrovi vnitra Stanislavu Grossovi, že to nejsou náhody. Odpověděl vám na to pan ministr?
Senátor nemá mnoho možností, jak získat informace než právě formou korespondence. Senátoři ani nemají možnost interpelací v parlamentu. Poprosila jsem výbor v Senátu i výbor v Poslanecké sněmovně, který má na starosti kontrolu činnosti policejních orgánů a BIS, aby se tímto případem zabývaly.
Výkup pozemků má vůbec zajímavé pozadí. Co si myslíte o tom, že radnice stanovila rozdílné ceny, které se od sebe liší až trojnásobkem? Také jste řekla, že když jste zjišťovala informace o výkupech, dostala jste se k nim až po použití zákona o svobodném přístupu k informacím. Je to v pořádku?
Těžko se mohu vyjádřit k tomu, proč byly ceny rozdílné. Mám písemnou odpověď pana starosty, který uvádí, že rozdílnost cen nebyla v žádném případě dána kvalitou pozemků. Dotazy, které se týkají cen pozemků, by měly být veřejně přístupné každému. Vždyť se jedná o prostředky z veřejného rozpočtu. Proto by tyto informace měly být průběžně zveřejňovány a trvale k dispozici kterémukoli občanovi. Je ale pravda, že jsem měla s jejich získáním určité problémy.
Spor se nechýlí k závěru. Město podalo žalobu, soud dal zatím za pravdu paní Regecové, radnice se s tím nechce smířit. Vy už jste také naznačila, že se hovoří o možnosti vyvlastnění pozemku ve veřejném zájmu. Jak byste viděla řešení tohoto sporu vy?
Nejlepší cestou by bylo, kdyby obě strany našly vůli dohodnout se. Pokud tento spor přeroste do dalších odvolání a dalších soudních jednání, může trvat mnoho let a bude na škodu oběma stranám, tedy jak městu, tak paní Regecové. A myslím si, že nakonec i celému investičnímu záměru.
**

(další část rozhovoru se námi sledovaného problému netýká - poznámka: Příjemný úder)

**
Jitka Seitlová má 46 let. Absolvovala gymnázium v Brně a vysokoškolské studium přírodních věd oboru geologie. Pracovala nejprve v podniku Geodest Brno, od roku 1991 na ministerstvu životního prostředí jako specialista na úseku státní správy v odpadovém hospodářství. V roce 1995 vyhrála konkurz a stala se vedoucí referátu životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově. O rok později byla zvolena senátorkou za volební obvod č. 63. Loni v listopadu byla zvolena členkou krajského zastupitelstva. Jitka Seitlová je od roku 1995 členkou Občanské demokratické aliance. Do loňského roku byla předsedkyní společného senátního klubu Unie svobody a ODA, nyní zastává funkci předsedkyně středomoravské organizace ODA. Jitka Seitlová bydlí v Lipníku nad Bečvou, má dvě dospělé děti.
MARIE HOVADÍKOVÁ, PAVEL ŠARADÍN
(Mladá fronta DNES, Ze střední Moravy, 21.02.2001, s. 3)