Dotazy lidí? Nevyhověli
H r a n i c e - Odpověď na petici, kterou dali zastupitelé Hranic na svém včerejším zasedání, obyvatele neuspokojila. Chtěli vědět, proč majitelku nevykoupeného pozemku v průmyslové zóně navštívil druhý nejvyšší muž policie, či proč někteří lidé získali za pozemky až trojnásobnou částku než jiní. "Je to jako vyvracet dveře, které jsou otevřené dokořán," usnesli zastupitelé. "Všechny odpovědi si každý kdykoliv může vyhledat ve veřejně přístupných usneseních města, řekl starosta Rudolf Novák. "Jsem zaskočen odpovědí a pod dojmem zasedání marně přemýšlím nad užitečností tohoto sboru," řekl iniciátor petice Vladimír Juračka (US).
(lep)
(MfDnes 23. února 2001, Střední Morava, s. 1)

Mladá fronta Dnes, 24. 2. 2001, Střední Morava, s. 1-2

Petice kvuli pozemku nic nevyrešila
Hranice - Spor radnice v Hranicích na Prerovsku s Markétou Regecovou - majitelkou hektarového pozemku, na kterém staví Technologické centrum koncern Philips - rozdelil mesto na dva tábory. Jedna strana jí fandí, aby delala se svým soukromým majetkem, co sama uzná za vhodné, druhá ji odsuzuje. Markéta Regecová se s radnicí nedohodla na cene za svou parcelu. Ohrožuje to slib mesta koncernu Philips, že radnice zajistí poslední nevykoupený pozemek v místní prumyslové zóne pro továrnu na výrobu televizních obrazovek. Problémy spojenými se stavbou Philips se ve ctvrtek na podnet petice, kterou podepsalo 125 lidí z Hranic, zabývali clenové zastupitelstva. Petici v lednu zorganizovala opozice, která nesouhlasí s postupem hranického starosty Rudolfa Nováka vuci majitelce pozemku. Opozice vyzvala cleny zastupitelstva Hranic, aby vyrešili problémy s cenou sporné parcely. Žádala také vysvetlení návštevy námestka policejního prezidenta Václava Jakubíka, který údajne Regecovou presvedcoval, aby parcelu prodala. Lidé podepsaní pod peticí dále chteli vedet, zda bude mesto požadovat náhradu škody po firme, která zprostredkovala výkup pozemku. Rada mesta Hranice predložila na jednání zastupitelstva stanovisko, v nemž odpovedela na všechny otázky formulované v petici. "Byli jsme pouze odkázáni na usnesení radnice," rekl bývalý starosta Hranic a organizátor petice Vladimír Juracka. "Nekteré otázky byly zvláštní. Jestli se nekdo ptá, zda je pravda, že Regecové kdosi vyhrožoval, mel by se spíš obrátit na orgány cinné v trestním rízení," rekl starosta Hranic Rudolf Novák. Tahanice kolem sporného pozemku podle starosty vážne poškodila kredit strední Moravy. "Pro budoucí investory - nejen v Hranicích, ale i v Lipníku nad Becvou nebo v Odrách, Valašském Mezirící a navazujících zónách - to není dobrý signál, " uvedl Novák. Na druhé strane otazníky kolem kupní ceny za cást pozemku stavbu v hranické prumyslové zóne zatím nijak nepoznamenaly. "Pokud mám informace, Philips chce stavet a vyrábet. Stavební povolení je platné, stejne jako smlouva o smlouve budoucí. Žádný soud ani stavební povolení nezpochybnil," uvedl starosta.
(24.02.2001, České slovo)

Petici smetli ze stolu
HRANICE - Znacnou aroganci vuci svým spoluobcanum predvedlo ve ctvrtek zastupitelstvo v Hranicích na Morave. Petici obcanu, která žádala vysvetlení v zásadních otázkách o prípadu výkupu pozemku pro továrnu Philips, zastupitelé smetli ze stolu.
Obcané (kolem 130 - pozn. red.) podepsaní pod peticí, kterou inicioval bývalý starosta Hranic Vladimír Juracka (US), žádali, aby jim zastupitelé vysvetlili nekteré kroky mesta kolem sporného pozemku majitelky Markéty Regecové . Ta odmítá pudu za cástku, kterou mesto nabízí, prodat a žádá víc, což jí umožnuje ze strany mesta špatne uzavrená predbežná smlouva. Petice také vyzývala zastupitele, aby vysvetlili návštevu námestka policejního prezidenta Václava Jakubíka u Regecové a také to, jestli této žene nekdo vyhrožoval. Lidé soucasne chteli vedet, zda bude mesto po firme, jež výkup zprostredkovávala, požadovat kvuli špatné smlouve náhradu škody. Zastupitelé však místo vysvetlení odkázali obcany na usnesení rady mesta, kde prý lze na všechny otázky najít odpovedi. "A na to, jestli nekdo paní Regecové vyhrožoval, by se meli lidé zeptat spíše jí," rekl starosta Hranic Rudolf Novák (CSSD). Signatáre petice vysvetlení zastupitelu neuspokojilo. "Jsem zaskocen odpovedí a pod dojmem zasedání marne premýšlím nad užitecností tohoto sboru," rekl k prubehu i výsledku jednání zastupitelstva iniciátor petice Juracka. Dodal, že lidé, kterí petici podepsali, budou podnikat další kroky k tomu, aby se vysvetlení dopátrali.
(24.02.2001, Blesk)
Diskuse zastupitele s obcany Hranic na Morave nesblížila
Ani dlouhá diskuse clenu zastupitelstva Hranic v okrese Prerov s obcany kolem problému prodeje cásti pozemku Markéty Regecové a vztahu k výstavbe továrny na výrobu televizních obrazovek firmy Philips nevedla ve ctvrtek vecer k tomu, aby se názory vedení radnice, rady, clenu zastupitelstva a obyvatel mesta sblížily.
Hranická radnice se nemuže dohodnout s majitelkou zhruba hektarového pozemku pro již rozestavenou továrnu Philips. "Težko nekdo mohl pocítat s tím, že si tady vzájemne padneme do nárucí, když spory vedou právníci a ani ti se zatím nedokázali shodnout," rekl Právu jeden ze clenu zastupitelstva bezprostredne po jeho skoncení ve ctvrtek pozde vecer. Mestská rada predala clenum zastupitelstva Hranic stanovisko k žádosti sto padesáti obyvatel mesta související s výkupem sporného pozemku. "Žádost obsahovala dotazy na rozmezí cen za výkupy pozemku pro stavbu. Je zde i otázka kdo a za jakou cenu provádel výkupy a zda bude mestem požadována náhrada škody za údajne právne pochybenou smlouvu o smlouve budoucí, zda majitelku pozemku navštívil námestek policejního prezidenta a jaké jsou náklady mesta za právní pomoc," shrnul starosta mesta Rudolf Novák (CSSD). "Clenové zastupitelstva vzali na vedomí odpovedi rady, které vesmes odkazují na zápisy z jednání rady a mestského zastupitelstva. Vcetne odkazu na to, že na nekteré otázky muže odpovedet jedine prímo paní Regecová," informoval zástupce starosty Hranic Josef Ježík (KDU CSL). "Mimo debatu clenu zastupitelstva mohli neomezene vystoupit i obcané a zástupci skupin obcanu. Návrhu padlo hodne, ale k žádnému usnesení jsme nedospeli. Radnice nadále preferuje dohodu," doplnil Ježík. "Tak významnou záležitost zaradili až jako 23. bod jednání. To o necem vypovídá! Aby se dalo k necemu dospet, bylo by zapotrebí mimorádné schuze zastupitelstva. Podstatné je, že se alespon zahájil dialog, ale ten by mel pokracovat. Odpovedi rady me neuspokojily, nemám kdy se chodit prehrabovat v zápisech z jednání, meli být konkrétní v odpovedích," rekl Právu Pavel Krejcirík (ODS), který pusobil v minulém zastupitelstvu Hranic a je nyní clenem krajského zastupitelstva v Olomouci. "Radnice predvedla neprístupnost a hájí názor, který si vypestovali, že je Regecová vydírá. Jsem rád, že jsem se jí mohl zastat," dodal Krejcirík. "Politizace problému mírí do soucasného vedení radnice, ale, bohužel, více uškodí celé strední Morave. Investori, kterí do prumyslové zóny Hranic mohli mírit, se jí za takových okolností budou vyhýbat," hájí radnici v Hranicích starosta Rudolf Novák.
(24.02.2001, Právo)

Připomeňme si
Hranice versus Regecová
Minulý čtvrtek proběhlo v Hranicích na Moravě bouřlivé zasedání zastupitelstva. Rozezlení občané tam žádali vysvětlení podezřelého postupu radních ve známém sporu Hranice versus Markéta Regecová. Tato tahanice už městu přinesla nelichotivou pověst hnízda, kde zpupní úředníci po komunisticku válcují obyvatele a snaží se omezit jejich práva v nakládání s vlastním majetkem.
Konkrétně se pod kola hranických úřadů dostala místní kadeřnice Markéta Regecová. Odmítla jim totiž prodat své pozemky, které chce město vykoupit pro stavbu továrny na televizní obrazovky Philips. "Doslechla jsem se, že město zaplatilo jiným více," vysvětlila paní Regecová už před časem, proč odmítla nabízenou stokorunu a chtěla po radnici sto padesát korun za metr čtvereční. Starosta Rudolf Novák (ČSSD) jí však dal najevo, že se s ní o vyšší ceně nikdo bavit nebude. A když majitelka trvala na svém, roztočil se kolotoč pomluv, trestních oznámení a policejního nátlaku. Na výzvu radnice přijel do Hranic dokonce náměstek policejního prezidenta Václav Jakubík a snažil se paní Regecovou přesvědčit, aby svou půdu prodala. Starosta Novák se pak chlubil novinářům, že si Regecovou kvůli neochotě prodat "proklepává" tajná služba, což pak následně dementoval ministr Vladimír Špidla. Na obranu vydírané ženy se postavil de facto jediný politik - přerovská senátorka Jitka Seitlová. Díky jejímu zájmu vyšlo najevo, že radní skutečně od někoho vykupovali pozemky i v ceně tři sta korun za metr. Senátorka žádala vysvětlení i od Jakubíka, jehož výlet nesl všechny znaky zneužití pravomoci veřejného činitele. "Prostě je to styl mé práce, chtěl jsem zjistit, co se v Hranicích děje," říká k věci Jakubík. "Ale dnes si uvědomuji, že to byla chyba."
Nadávky, pomluvy a nátlak ovšem paní Regecovou k prodeji nedonutily a počátkem roku její právo trvat na svém potvrdil i soud. Prohlásil totiž za neplatnou a špatnou smlouvu o smlouvě budoucí, na jejíž znění se město ve sporu odvolávalo. Majitelka je přitom dál ochotna svou půdu Hranicím prodat. Namísto dvou milionů, které žádala za své pozemky původně, je teď ovšem jejich cena vyšší: 25 milionů korun. A město je velmi pravděpodobně bude muset zaplatit. Kdo to celé zavinil? Proč se někomu dávala stovka za metr a někomu tři? Kdo pozval náměstka Jakubíka? Jak to, že zpackanou smlouvu vyráběla pro město právní kancelář člena městské rady Jaromíra Volfa? Kdo poplatníkům uhradí vzniklou škodu? Na žádnou z těchto otázek přednesených občany na schůzi hranického zastupitelstva nepadla odpověď. Starosta se o nich odmítá bavit a nad faktem, že zabrala cizí pozemek, dělá mrtvého brouka i firma Philips. "Nebudeme se k tomu vyjadřovat, je to spor mezi městem a paní Regecovou," říká Mariana Hníková z tiskového oddělení. Tuto středu se na hranické radnici sejdou právníci protistran, starosta i paní Regecová jednání o ceně budou pokračovat.
JAN KOVALÍK
(Respekt 12, 2001, č. 9, 26. 2.-4. 3., s. 6.)