PÚ


Mladá fronta DNES   Spor o pozemek: rozhodnou znalci   02.03.2001
Střední Morava - Autor: (lep) - Strana: 01

Spor o pozemek: rozhodnou znalci

H r a n i c e - Velký krok vpřed. Alespoň tak hodnotí společnou schůzku dvou soudní znalci, kteří zastupují obě strany v případu sporu města Hranic s majitelkou posledního nevykoupeného pozemku pro továrnu Philips. Oba přitom stanovili za jednohektarovou parcelu značně rozdílné ceny. Znalci se společně s majitelkou pozemku Markétou Regecovou, hranickým starostou Rudolfem Novákem tento týden sešli a znovu jednali o ceně parcely. "Výsledkem rozhovoru je dohoda, že znalci budou spolupracovat tak, aby během jednoho či spíš dvou týdnů odstranili rozdíly ve svých posudcích a dospěli k jedinému výsledku. Toto společné memorandum se stane podkladem pro další jednání obou stran," uvedl právní zástupce Markéty Regecové Petr Kšáda. "Cílem je dojít ke spravedlivé ceně za pozemek," dodal právní zástupce města Hranic Ondřej Michna. Přestože oba soudní znalci použili při svém výpočtu ceny pozemku stejnou metodu, došli k částce lišící se o téměř 18 milionů korun. Zatímco soudní znalec Markéty Regecové ocenil každý čtvereční metr její parcely na částku 1508 korun, znalec radnice navrhl vyplatit majitelce pozemku částku 110 korun za metr čtvereční. Právníci obou stran si značný rozdíl v cenách vysvětlují nedostatečnými vstupními údaji, které měli odborníci k dispozici.