Pokud se nepodaří problém s pozemky vyřešit,jsou ve hře stamiliony, které někdo zaplatí
STAROSTA ŘÍKÁ: NECÍTÍM VINU
(HRANICE) Na pravidelné tiskové konferenci města, která se konala minulý týden ve čtvrtek, nabídl starosta Rudolf Novák hned v úvodu přítomným novinářům skandální titulek - STAVBA PHILIPS JE OHROŽENA. Přiznal tím oficiálně kauzu, která se vleče už od jara letošního roku, a zároveň odstartoval mediální aféru, která svými rozměry daleko přesáhla hranice našeho města.
Problém, jehož časový vývoj stručně rekapitulujeme na jiném místě této strany, by měl nejpozději v příštím týdnu nalézt své konečné řešení. Ať už to bude znamenat zastavení stavby Philips, nebo dohodu o prodeji mezi majitelkou sporného pozemku Markétou Regecovou a Městem Hranice.
V den uzávěrky tohoto čísla, ve středu 11. října, Ministerstvo životního prostředí stále ještě projednávalo odvolání právníka M. Regecové, dr. Kšády proti správnímu řízení o povolení stavby.
Starostu města R. Nováka jsme požádali o stanovisko ke vzniklé kauze.
Pane starosto, jak vidíte momentální vývoj situace?
R.Novák: Teď rozhodují správní orgány o tom, jestli je odvolání oprávněné. Můj právní názor je, že by mělo být odvolání hodnoceno jako nepřípustné, protože podle smlouvy, která byla uzavřena v červenci loňského roku, dala M. Regecová městu plnou moc k dispozici ve všech správních řízeních o svých pozemcích.
Co nastane, pokud padne rozhodnutí, že odvolání je oprávněné?
R. Novák: Dojde k zastavení stavby se všemi důsledky - jenom penále za každý den zpoždění jde řádově do sta tisíců korun. Nemluvě o tom, že Philips může přehodnotit svůj podnikatelský záměr a projekt přemístit z České republiky jinam. Tady už nejde o moji osobu či o město Hranice, ale o pověst naší země jako právního státu, o to, zda je tu možno bezpečně investovat. Vím, že vývoj problému sleduje řada firem, které mají zájem v ČR investovat a čekají na výsledek.
Nemáte pocit, že tuto pověst ohrozilo samo město Hranice tím, že dovolilo vyrůst případu do těchto nebezpečných rozměrů?
R. Novák: Podle právníků, kteří zastupují město, ať už dr. Michna nebo právní kancelář Brož, Sokol, Novák, je smlouva o budoucí smlouvě v pořádku a obě strany tím deklarují vůli k prodeji. Byli lidé, se kterými nemělo město žádnou předběžnou smlouvu, a přesto jsme se dohodli. Paní Regecová smlouvu porušila, když pozemek prodala firmě P-IMEX, a my jsme proto podnikli všechny kroky, abychom se domohli svých práv. Nemám pocit viny.
Od začátku jsem se snažil s paní Regecovou dohodnout, ale myslím, že vstřícnosti ze strany města bylo až dost. Byl jsem za paní Regecovou několikrát osobně, i s právním zástupcem. V srpnu jsem jí písemně nabídl 2 miliony korun, včetně úhrady veškeré právní pomoci a dalších nákladů.
Začátkem minulého týdne přijel natáčet do Hranic štáb ČT do publicistického pořadu Fakta. Vypadá to, že nebýt tohoto natáčení (pořad byl odvysílán toto pondělí), nezveřejnil byste záležitost ani na čtvrteční tiskové konferenci?
R. Novák: Snažil jsem se zabránit medializaci celého případu, protože si myslím, že jedině tak byl ještě prostor k jednání. Teď už jde o spor právních názorů na smlouvu a nevidím velký prostor pro rozumnou mimosoudní dohodu.
Co se týká pořadu Fakta, přijde mi podivné, když ve veřejnoprávní televizi nejsou použity reportáže regionálních zpravodajů, kteří znají místní problematiku lépe a v hlavním vysílání se neobjeví informace z tiskové čtvrteční konference (zatímco na Primě a na Nově ano) a místo toho přijede natáčet někdo z Prahy, kdo si udělá názor za dvě hodiny. Už při natáčení jsem měl pocit, že cílem je udělat ze mě arogantního člověka, který trápí mladou ženu z Drahotuš, anebo posunout problém do jiné roviny, než právní a faktické.
Chcete se vyjádřit k formulacím, jež jste pronesl v pořadu Fakta a které se mohly paní Regecové dotknout?
R. Novák: Jednání pražské redaktorky považuji za nesolidní, protože jsou věci, které jsem ochoten říct na kameru, a něco mimo ni, aby si redaktor mohl sám udělat názor. jen pro dokreslení. A to bylo zneužito. Nezbývá mi než souhlasit s premiérem Zemanem, že některá média a někteří redaktoři zneužívají svou obrovskou moc v manipulaci s veřejným míněním.
Spojuji proto celou záležitost s blížícími se volbami a myslím, že bude využita v předvolebním boji. Proto byl pořad takto setříhán. Můj jediný dojem ze všeho je, že v naší republice opět platí, že úspěch se trestá, že za každý dobrý skutek následuje "spravedlivý" trest.
Jednal jste v posledních dnech se členy vlády?
R. Novák: O situaci jsem informoval místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu, který následně deklaroval, že stát učiní všechno, aby obhájil svá práva a práva města. Jednal jsem také s náměstkem ministerstva průmyslu Petříčkem. Všechny své kroky konzultuji se členy městské rady.
Ve čtvrtek 12. října se sejde městské zastupitelstvo. V jakém smyslu se bude touto situací zabývat?
R. Novák: Zastupitelstvu bude především předložena ke schválení smlouva o vypořádání s firmou P-IMEX. Za odstoupení této firmy od smlouvy s paní Regecovou by město mělo zaplatit asi 300 tisíc korun. Zatím nemám nic, co bych mohl předložit zastupitelstvu jako návrh paní Regecové. Její další právník je z Liberce a doposud se neozval a nepodal žádný návrh.
Jak vysoké jsou doposud náklady spojené s touto kauzou?
R. Novák: Když nepočítám odstupné firmě P-IMEX, pak jenom právníci a další záležitosti kolem tohoto problému město stáli zatím asi půl milionu korun.
Pokud se celý problém rychle nevyřeší, škoda bude ještě vyšší. Nakonec ji bude muset někdo zaplatit. Pokud se městu nepodaří získat náhradu škody soudní či jinou cestou na těch, kdo ji způsobili, bude to znamenat, že finanční prostředky musíme vzít z rozpočtu města a to znamená např. méně peněz na nutné opravy chodníků apod.

Renata Kosková

Hranický týden 6, 2000, č. 41, 13. října, s. 1