ahoj!!!

ABY SE O NIČEM NEVĚDĚLO
Na minulém zastupitelstvu padlo z úst námi zvolených zástupců několik pěkných slov o tom, že mnoho problémů v Hranicích vzniká jen z nedostatku komunikace… Pravdou je ovšem to, že až na ojedinělé výjimky (M. Raindl) jsou to právě zastupitelé, kteří se o komunikaci s kritiky své práce vůbec nesnaží. Zdá se mi, že nedostatek komunikace, kusé informace, polopravdy atd. dnešnímu vedení města vyhovují. Proč?

MLČET, MLČET
Jistě jste si všimli, že představitelé města na skoro žádnou kritiku v novinách nereagují. Mlčí a tváří se, že se jich to netýká. Čas plyne - lidé zapomenou. Samozřejmě se stává, že do článků (zejm. čtenářských dopisů) se občas dostávají zkreslené informace. MĚSTO by je ve svém zájmu mělo chtít opravit, nedělá to ale - informační zmatky se totiž dají dobře využít. Tak od vedení města ústně slýcháváme, že informace XY není pravdivá, že novinovým článkům nelze věřit. Např: v HT č. 2/2001 se psalo: "Město podle slov starosty podniklo právní kroky, směřující k vyvlastnění pozemků: A máme také jisté indicie, které by mohly vést ke zjištění, že paní Regecová není vlastníkem těchto pozemků." Na zastupitelstvu pak právník města řekl, že myšlenka vyvlastnění i zpochybnění vlastnictví je "spíš novinářská licence". Proč se proti textu v HT starosta neohradil? Že by to nakonec opravdu byl řekl?

CENTRALIZACE
Zastupitelé se rádi odvolávají na rozhodnutí rady a zastupitelstva. Než dosedl do starostovského křesla Rudolf Novák, byla tato rozhodnutí dodávána do redakcí novin a byla přístupná i v Městské knihovně*. Dnes je situace jiná: na internetu jsou texty rozhodnutí již několik měsíců nepřístupné, do knihovny ani redakce HT už nepřicházejí. Jediné místo, kde se s nimi lze seznámit** je kancelář starosty! Chcete zjistit něco o pozemcích pro Philips? Úředníci vás pošlou za starostou! Tak se vydávání informací dokonale centralizuje. Smysl je jasný: úřad chce mít kontrolu nad informacemi.

KDYŽ CHCEŠ, HLEDEJ!
V září 1999 rada města prohlásila: "Moravská brána je jedním z opatření, přijatých k naplnění úkolů, které pro nás vyplynou ze zákona o svobodném přístupu k informacím." Zákon o svobodném přístupu k informacím ale MĚSTO vůbec nerespektuje. Z osobní zkušenosti vím, že MĚSTO na váš písemný dotaz někdy vůbec neodpoví (přestože podle zákona je to jeho povinnost!). A když odpoví… Na otázku: "Jakou částku z rozpočtu města za rok 2000 obdržela za stavební práce fa Sestav a za jaké zakázky?" jsem obdržel tuto odpověď: "Veškeré finanční prostředky na zakázky byly čerpány v souladu s rozpočtem města schváleným usnesením městského zastupitelstva č. 161/2000-MZ 12 ze dne 24. 02. 2000." Víc nic. A zmíněné rozhodnutí samozřejmě žádané informace neobsahuje. Nevěříte že něco takového je možné? Zkuste to sami. Na tyto informace máte právo!

ODRADIT
Tak se mi zdá, že MĚSTO dělá všechno pro to, aby požadovanou informaci nemuselo poskytnout, nebo vám přístup k ní ztěžuje (ze záznamů ze zastupitelstva si nesmíte pořizovat kopie, pokud vám je vůbec dají k dispozici!). Těžkosti, s nimiž se občan na cestě za informací setkává, ho mají odradit. Nejlepší pro dnešní vedení města je stav, kdy "nikdo nic neví".

Jiří J. K. Nebeský
* pokud se chce občan dozvědět nejen to, která firma zakázku získala, ale také jaké jiné firmy se o zakázku ucházely, potřebuje mít k dispozici "materiály do zastupitelstva" - i ty už v Městské knihovně přístupné nejsou.
** Moravská brána, kterou si zastupitelé před dvěma roky založili, protože měli pocit, že HT "není objektivní", přináší v rubrice "Ze zastupitelstva" výběr toho nejzajímavějšího z rozhodnutí. Kdo ale posuzuje, co zajímavé je a co ne?
Hranický týden 7, 2001, č. 10, 9. března, s. 3