Příjemný úder

PŘÍJEMNÉ HRANICE
15. května 2002 vyšlo první číslo tištěného zpravodaje Příjemného úderu. Náklad: 2500 ks, cena: 5 Kč, vydavatel: Jiří J. K. Nebeský.

Příjemné Hranice 1, strana 1 - Jiný zájem (úvodník)
Příjemné Hranice 1, strana 2 - Průmyslová zóna pro vás i pro nás (reportáž), Peníze města & firmy zastupitelů (přehled 1)
Příjemné Hranice 1, strana 3 - Průmyslová zóna pro vás i pro nás (dokončení), Peníze města & firmy zastupitelů (přehled 2)
Příjemné Hranice 1, strana 4 - Peníze města & firmy zastupitelů (přehled 3), Čisté informace z MěÚ, Příjemný úder jsou (fotky)
Příjemné Hranice 1, strana 5 - Peníze města & firmy zastupitelů (přehled 4), Starosta porušil zákon, ale "myslel to dobře" (reportáž)
Příjemné Hranice 1, strana 6 - Starosta porušil zákon, ale "myslel to dobře" (dokončení), Peníze města & firmy zastupitelů (přehled 5)


webatlas města Hranice