https://hranice.tripod.com/puder/index.html
Příjemný úder - kontakt: 0608/63 23 77, puder@seznam.cz, http://hranice.tripod.com

dokumenty:
text žaloby atd.
1. vyjádření žalovaného2. vyjádření žalovaného
rozsudek Krajského soudu
usnesení Rady města
žaloba proti rozhodnutí Rady města - 5. září 2002!!!


RADA MĚSTA OPĚT VYDALA NEZÁKONNÉ ROZHODNUTÍ

V dubnu 2002 Krajský soud v Ostravě zrušil nezákonné rozhodnutí, kterým Rady města Hranice odmítla Jiřímu Nebeskému (Příjemný úder) sdělit informace o zacházení s pěti miliony korun, s nimiž starosta města manipuloval na podzim 2000 bez vědomí zastupitelstva. Před několika dny byl zveřejněn další rozsudek, který dal Příjemnému úderu znovu zapravdu a další nezákonné rozhodnutí Rady města zrušil.
"Tentokrát šlo o to, zda Zákon o obcích je nadřazen Zákonu o svobodném přístupu k informacím, nebo není. Město tvrdilo, že ano a vyvozovalo z toho absurdní závěry, např. že tak zásadní texty jako rozhodnutí zastupitelstva mohou být zpřístupněny pouze občanům města, že si z nich nelze pořídit kopie atd. Něco tak stupidního zřejmě nikoho v Česku nenapadlo. A přesto, že jsem na zjevně nesmyslný právní výklad Radu výslovně upozornil, nevzala to vůbec na vědomí a mou žádost o texty usnesení zamítla!" vysvětluje případ J. Nebeský.
Krajský soud ovšem 30. května 2002 nerozhodl o tomto problému, pouze konstatoval, že rozhodnutí Rady je nezákonné tím, že neobsahuje žádné zdůvodnění zamítnutí.
"Rada začala hrát zvláštní hru: o věci rozhodla, ale vůbec mě o tom neinformovala, přesto, že jí to zákon ukládá. Po urgencích jsem od tajemníka MěÚ dostal pětiřádkový text usnesení Rady, ve kterém se říká, že Rada "ukládá právníkovi města vypracovat rozhodnutí". Právnička města ale buď nic nevypracovala, nebo si to MěÚ založil někam do spisu. Soud tedy logicky zrušil rozhodnutí, protože neuvádí žádný důvod zamítnutí mé žádosti. Když si uvědomíte jak starosta (v první instanci) a Rada města (v druhé instanci) rozhodují nekompetentně a přitom ve zjevné snaze co nejvíc omezit přístup občanů k informacím, moc vesele vám z toho asi nebude. Otázka totiž je, kolik takových nezákonných rozhodnutí Rada vydala, aniž by poškozený dotáhl věc k žalobě."
Rada města je nyní povina vydat nové rozhodnutí, kterým buď texty usnesení žadateli poskytne, nebo nějak zdůvodní své původní zamítnutí.
"Jak znám "furiantskou" povahu pana starosty a spol., je mi jasné, že žádosti nevyhoví a klidně půjdou do dalšího soudního sporu, přestože je jasné, že zase prohrají. Těch 9 tisíc, o které už na soudních nákladech přišli, stejně platí městská pokladna..." glosuje Nebeský.


DRUHÁ ŽALOBA NA MĚSTO HRANICE

Občanská iniciativa Příjemný úder podává 25. 9. 2001 druhou žalobu na město Hranice.
- Vlastně žalujeme Radu města. Odmítli nám poskytnout text jednotlivých usnesení zastupitelstva a rady města. Prý je možné do nich pouze nahlížet, nikoli dostat jejich kopie.
Není to malicherné? Vždyť by bylo možné vysedávat v předpokoji starostovy kanceláře a studovat usnesení v úředních hodinách...
- Úřední hodiny MěÚ nejsou pro občany drakrát příznivé - to je problém všech úřadů. Hlavně ale chceme sledovat činnost rady a zastupitelstva podrobněji a není možné trávit hodiny a hodiny opisováním rozhodnutí. Ze strany MěÚ resp. Rady města je to jednoduše šikanování, které se opírá o zcela chybný výklad zákona. Podle domnění Rady města občan nemůže dostat kopie rozhodnutí, zatímco občan kteréhokoli jiného města hranická rozhodnutí získat může. Opravdový Kocourkov.
Když vyhrajete, co tím získáte?
- Kromě dobrého pocitu z vítězství nad hloupostí a zlou vůlí se vytvoří zákonný precedens, který podobné snahy obcházet zákon o svobodném přístupu k informacím o něco ztíží. Důležité je tohle: soudíme se s MěÚ proto, že odmítá poskytovat informace o své činnosti. A od čeho tu tenhle úřad je? Myslíme, že má pracovat a o své práci co nejvíc informovat. Zastupitelé (a úředníci) nemají pracovat v utajení. Lidé mají právo vědět, úřad musí informovat.
Za Příjemný úder odpovídal Jiří J. K. Nebeský.
(Hranický týden č. 41/2001)


TISKOVÉ OHLASY:

MfDnes, Střední Morava, 15.10.2001
Město čelí druhé žalobě
Radnice v Hranicích čelí již druhé žalobě kvůli neposkytnutí informací.

Hranice - Skupina pěti lidí z Hranic, sdružených do občanské iniciativy Příjemný úder, podala na vedení města Hranice druhou žalobu. Opět viní město, že neposkytlo žádané informace. "Podal jsem žalobu na radu města, protože nám radnice odmítla dát text jednotlivých usnesení zastupitelstva a rady. Řekli mi, že je možné do nich jen nahlížet a pořídit si výpisky, nikoliv dostat kopie," vysvětlil Jiří Nebeský, který zastupuje Příjemný úder. "Možná je to malicherné, ale nesmyslných obstrukcí jsme se dočkali téměř pokaždé, když jsme žádali informace, na které máme ze zákona právo, uvedl Nebeský, podle nehož radnice porušuje a obchází zákon 106 o svobodném přístupu k informacím. "Dozvěděl jsem se o žalobě teprve v pátek a jen částečně. Ale ve čtvrtek bude zasedat rada města a zřejmě se tím budeme zabývat. Poté se budeme moci vyjádřit," komentoval žalobu místostarosta Josef Ježík. První žaloba se týkala případu Markéty Regecové, která se dlouho nemohla dohodnout s radnicí na výkupu pozemku pro továrnu Philips. "Chtěli jsme vědět, zda pět milionů korun, s nimiž přišel za majitelkou pozemku po dohodě s městem předseda představenstva jedné zdejší firmy, patřilo městu a bylo tedy z veřejných peněz, nebo patřilo podniku. Také nás zajímalo, kdo dal k zprostředkování příkaz. Odpovědi jsme se nedočkali," tvrdí Nebeský. "Máme za to, že jsme neporušili žádnou z právních povinností," brání se v tomto případě město Hranice ve svém vyjádření k žalobě pro Krajský soud v Ostravě. Ten zatím žalobou neprojednával.
(lep)