PÚ


Mladá fronta Dnes, Střední Morava 6. června 2002
Soud rozhodl: Hranice musí lidi informovat


Hranice - Město Hranice musí poskytnout informace o tom, jak manipulovalo s penězi v souvislosti s případem Markéty Regecové. Takové je rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který dal nyní za pravdu Jiřímu Nebeskému z hranické občanské iniciativy Příjemný úder . Loni v červnu se Nebeský žalobou na městskou radu domáhal zrušení rozhodnutí, kterým mu rada odmítla poskytnout žádané informace o toku peněz . „Rada záležitost projednala a rozhodla, že v souladu s výrokem soudu zašle panu Nebeskému žádanou odpověď,“ řekl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. Proč tak radní neučinili již dřív a nepředešli soudnímu sporu? „Rada měla názor, že se nemůže vyjadřovat k něčemu, co bylo vyjádřením někoho jiného v tisku. Soud byl jiného mínění, což respektujeme,“ uvedl mluvčí. Ve sporu šlo o to, že starosta Hranic na podzim roku 2000 bez souhlasu zastupitelstva poskytl Zdeňku Špiříkovi z firmy Cement Hranice pět milionů korun, které měly být použity na výkup pozemku Markéty Regecové. Obchod nebyl úspěšný a starosta na bližší otázky okolo transakce neodpověděl a odvolání Jiřího Nebeského nevyhověli ani radní.
(lep)

Hranický týden, 14. 6. 2002
Soud: Jiří Nebeský versus Město Hranice
 Hranice * V dubnu loňského roku, kdy ještě Hranicemi cloumal spor Markéty Regecové s Městem, položil Jiří Nebeský z občanské iniciativy Příjemný úder hranickému starostovi Rudolfu Novákovi dotaz, jak vlastně proběhla transakce s pěti miliony korunami v hotovosti, které měly být M. Regecové údajně nabídnuty. Jiřího Nebeského zajímalo, zda tyto peníze byly majetkem města, kdo a na čí pokyn je vyzvedl a předal firmě Cement, která měla jednání s M. Regecovou zprostředkovat a především, zda byl tento postup v souladu se zákonem. Na jeho písemné otázky se mu dostalo velmi neurčité a formální odpovědi, proti které se následně odvolal k městské radě. Městská rada ovšem potvrdila starostovu odpověď jako dostačující a odvolání zamítla. Proto se J. Nebeský obrátil v červnu 2001 na Krajský soud, který v dubnu letošního roku konstatoval, že rada města "posoudila věc po právní stránce nesprávně", protože informace týkající se nabývání nemovitého majetku obcí a včetně otázek týkajících se financování těchto majetkových převodů jsou obce povinny na žádost fyzické nebo právnické osoby zodpovědět. Soud rozhodl, že město je povinno tuto informaci poskytnout a zpracovat odpověď ve smyslu otázek v žádosti obsažených.
 Jak sdělil Jiří Nebeský, odpověď města pro něj dnes už není důležitá: "Všechny informace jsem se stejně dozvěděl v průběhu policejních vyšetřování, teď už mi šlo jen o princip.
 K celé záležitosti tiskový mluvčí radnice Petr Bakovský uvedl: "V této věci bylo podáno trestní oznámení, které policie odložila a stížnost proti tomuto odložení zamítl státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Přerově jako nedůvodnou. V odůvodnění se píše, že: samotné počínání Dr. Ing. Rudolfa Nováka v obecné rovině vycházelo z usnesení městského zastupitelstva, přičemž takto jednal ve veřejném zájmu a ve prospěch Města Hranice.  
(rek)