volby v Hranicích
1. a 2. listopadu 2002
pro lepší orientaci
logo PÚ
Příjemný úder
http://hranice.tripod.com
e-mail: puder@seznam.cz
+420 608 632 377
1. Je libo radnici zkorumpovanější a arogantnější? Volte:
ČSSD (Rudolf Novák, Vojtěch Zima)
KDU-ČSL (Jiří Jašek, Petr Knobloch)
Politické hnutí Nezávislí (Jaromír Volf, Jaroslav Sedláček)
Vedoucí pánové těchto stran ovládali Hranice v právě uplynulém volebním období. Pokoušeli se co nejvíc ztěžovat účast veřejnosti na projednávání důležitých otázek, zamlčovali informace, byli arogantní a mstiví. Atmosféru mírného strachu a neinformovanosti potřebují především k bezproblémovému rozdělování městských zakázek svým firmám a naplnění svých mocenských ambicí. Buďte si prosím vědomi, že pokud jim ve volbách dáte svůj hlas, schválíte také jejich nečisté praktiky. Jedná se o propojenou skupinu, v jejíchž rukou se nebezpečně spojuje moc ekonomická a politická.

Voliče KDU-ČSL upozorňujeme, že nynější lídr J. Jašek minule kandidoval za stranu Volba pro Hranice (nyní Politické hnutí Nezávislí) a dnešní kandidát na místostarostu P. Knobloch zase za ČSSD. Klíčové pozice v KDU-ČSL tak ovládli lidé, jejichž politické a hospodářské cíle jsou ideálům KDU-ČSL značně vzdálené.


2. Máte rádi nejistotu? Volte:
ODS (Miroslav Nehyba, Daniela Jablonská)
KSČM (Miroslav Raindl, Milan Střílka)
Obě strany v minulém volebním období podporovaly výše zmíněnou koalici (ODS s výhradami). Oběma stranám je také blízký tzv. klientský kapitalismus typu "já na bráchu, brácha na mě". Obě strany se v zastupitelstvu nemusí chovat nutně špatně, ale velké iluze si nedělejte.


3. Chcete radnici, která se snaží k lidem chovat slušně? Volte:
Hranice 2000 (Vladimír Juračka, Jarmila Živná)
Příjemné Hranice (Radek Fojtů, Jiří J. K. Nebeský)
Čtyři zástupci strany Hranice 2000 opustili zastupitelstvo na podzim 1999 s cílem vyvolat nové volby, aby tak zabránili totalitním praktikám starosty Nováka a jeho přátel. Zástupci ODS se k nim ovšem nepřidali, takže k vypsání předčasných voleb nedošlo. * Nová strana mladých lidí (průměrný věk 30 let) s názvem Příjemné Hranice navazuje na činnost iniciativy Příjemný úder, její členové již několik let systematicky upozorňují na "nestandardní" politické a ekonomické chování některých členů dnešního zastupitelstva. Obě strany prosazují otevřenou politiku, potlačení korupce a slušné chování radnice vůči občanům.


Důležité upozornění: každý občan volí 23 členů městského zastupitelstva.

1. Můžete zvolit jednu stranu jako celek.

2. Pokud použijete tzv. preferenční hlasy, můžete zaškrtnout celkem 23 zastupitelů z několika stran = můžete vybrat slušné kandidáty i ve "špatných" stranách (za ČSSD za KDU-ČSL jsou to např. Jiří Haša, Karel Rabinský, za ČSSD Josef Úlehla) a k nim přidat další, ke kterým máte důvěru. Pokud budete volit tímto způsobem a na svých hlasovacích lístcích jednoduše vynecháte podezřelé osoby, je to jedinečná šance jak politické klima v Hranicích pročistit!

3. Můžete zaškrtnout jednu celou stranu a poté jednotlivé kandidáty z jiných stran. Z původní kandidátky tak vypadne (od konce!) tolik jmen, kolik jich zaškrtnete na jiných kandidátkách.
Na našich www stránkách https://hranice.tripod.com/puder najdete:

1. databázi Městský majetek a zastupitelé, která shromažďuje přesné informace o městských zakázkách, které zastupitelé zadávají svým firmám, obsahuje též přehled hlavních ekonomických afér jednotlivých zastupitelů.

2. Kauzu Informace: Zastupitelé se snaží co nejvíc omezit možnost účasti občanů na jednáních zastupitelstva. Příjemný úder podal na Radu města tři žaloby pro neposkytnutí informací - Krajský soud letos dvakrát rozhodl ve prospěch PÚ a označil postup Rady za nezákonný.

3. V roce 2001 se PÚ snažil o legální vylepení plakátu s textem "Stydíme se za starostu!" Sedm měsíců radnice hledala záminky jak tomu zabránit. Nakonec musela ustoupit. * V roce 1999 se rozhořela aféra kolem plakátu "Arogance, pryč z radnice!" S vědomím Rady města byl městský věstník zneužíván pro propagaci pochybné sportovní akce, starosta poté osobně zakázal výlep kritických plakátů a vyhrožoval nepohodlným zaměstnancům města propuštěním.

4. Kauza Philips - celorepubliková ostuda města a především jeho starosty. Kdo zavinil aféru kolem pozemku M. Regecové? Arogantní jednání R. Nováka a smlouva špatně vypracovaná firmou radního Volfa? Komu přinesla průmyslová zóna více: městu Hranice, nebo několika podnikajícím zastupitelům?

5. Kauza Ředitel upozorňuje na způsoby, jakými Rada města manipuluje s informacemi, aby dosáhla propuštění zaměstnance, který si "dovolil kritizovat" její činnost.


Rozhodně Vám
nedoporučujeme
volit tyto osoby:
Pozn: členství v dozorčí radě a představenstvu městské firmy EKOLTES se měsíčně honoruje částkou cca 5000 Kč, v případě předsednictví pak cca 10000 Kč. Ing. Jiří Jašek (KDU-ČSL) - v letech 1990-1994 člen zastupitelstva za ČSS (1990-1991 též místostarostou, odvolán), v roce 1998 zvolen do zastupitelstva za volební sdružení Volba pro Hranice. V letošních volbách kandiduje za KDU-ČSL a údajně zároveň financuje volební kampaň Politického hnutí Nezávislí. Jeho firmy SESTAV s.r.o. a Projekty a stavby KMS, s.r.o. inkasovaly z městské pokladny:
1999 12.635.407 Kč (Sestav) 1.488.792 Kč (KMS)
2000 59.130.736 Kč (Sestav) 12.604.029 Kč (KMS)
2001 48.167.532 Kč (Sestav) 14.708.574 Kč (KMS)

Dr. Ing. Rudolf Novák (ČSSD) - v letech 1990-1994 člen zastupitelstva za KSČM, 1994-1998 za ČSSD, 1998 zvolen znovu za ČSSD, 24. listopadu 1998 zvolen starostou. Roku 2000 zvolen do Krajského zastupitelstva. Neúspěšně se ucházel o kandidaturu v letošních senátních i parlamentních volbách za ČSSD, v březnu 2002 z ČSSD vystoupil, protože "necítil dostatečnou podporu členské základny v nadcházejících komunálních volbách". Po vítězství ČSSD v parlamentních volbách se však do strany vrátil - po všech aférách překvapivě jako lídr strany.
Působí jako znalec v oboru "ceny a odhady lesů, myslivost, dříví-těžba", člen představenstva HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., člen dozorčí rady Myslivecká nadace, z titulu funkce starosty člen představenstva Nemocnice Hranice, a. s., člen správní rady Rozvoj okresu Přerov, o.p.s. (Otec Novákova zetě Karel Holec podniká v oboru klempířství a pokrývačství, podílel se jako subdodavatel na několika stavbách, které za městské peníze provedla fa SESTAV. Výši městských prostředků pro fu Holec nelze zjistit.) Jako člen Rady města a starosta nese hlavní zodpovědnost za nezákonná rozhodnutí, omezování svobody slova a další přehmaty, kterých se on sám a městská města dopustili.
V roce 1993 předložil zastupitelstvu neúplný výpis z pozemkové knihy, na jehož základě získala Střední lesnická škola do vlastnictví dům, na který ve skutečnosti neměla nárok, vyšetřování "úmysl neprokázalo". * V roce 2000 bez vědomí zastupitelstva manipuloval s 5ti miliony Kč z městské pokladny, vyšetřování konstatovalo, že jeho jednání bylo nezákonné, ale úmysl obohatit se "nebyl prokázán". * Podle zprávy Národního kontrolního úřadu z roku 2002 nebyl při budování průmyslové zóny dodržen zákon o zadávání veřejných zakázek, byla špatně koordinována výstavba zóny se stavbou továrny, takže náklady vzrostly zbytečně o 2,4 milionu korun, další 2 miliony korun byly zbytečně investovány kvůli nedostatečnému geologickému průzkumu. Město navíc nevedlo řádně účetnictví, které se týkalo budování zóny. Jako starosta je R. Novák (proslavený také vyhrožováním a nevybíravými útoky na majitelku sporného pozemku M. Regecovou) přímo zodpovědný za tyto omyly.
JUDr. Jaromír Volf (Nezávislí) - v roce 1998 kandidoval za volební sdružení Volba pro Hranice, strana získala 2 zastupitelská místa, po oznámení volebních výsledků odstoupil zvolený MUDr. Jan Císař a členem zastupitelstva se tak stal J. Volf. Jako člen Rady města nese díl zodpovědnosti za nezákonná rozhodnutí, omezování svobody slova a další přehmaty, kterých se rada dopustila. Jeho firma JUREKA s.r.o. inkasovala z městské pokladny:
1999 289.600
2000 119.592
JUREKOU nekvalitně vypracovaná smlouva, na základě které byly vykupovány pozemky v průmyslové zóně, připravila městskou pokladnu o několik milionů korun.

Ing. Petr Knobloch (KDU-ČSL) - do zastupitelstva zvolen v roce 1998 za ČSSD. Jako člen Rady města nese díl zodpovědnosti za nezákonná rozhodnutí, omezování svobody slova a další přehmaty, kterých se rada dopustila. Dnes je předsedou dozorčí rady městské firmy EKOLTES, a. s.

Milan Střílka (KSČM) - v letech 1990-2002 člen zastupitelstva za KSČM. Jako člen Rady města nese díl zodpovědnosti za nezákonná rozhodnutí, omezování svobody slova a další přehmaty, kterých se rada dopustila. Dnes člen představenstva městské firmy EKOLTES, a. s., jako soudní znalec v oboru "ceny a odhady nemovitostí" inkasoval z městské pokladny:
1999 40.007
2000 71.885
2001 3.164
Omylem nebo záměrně vypracoval posudky na cenu pozemků v průmyslové zóně, v nichž dospěl k nižší částce než byla skutečná odhadní cena pozemků.

Josef Kaštovský (ODS) - v letech 1990-1994 člen zastupitelstva za ČSSD, v letech 1994-1998 za ODS, 1998 zvolen znovu za ODS. Na výzvu vedení ODS k odstoupení ze zastupitelstva na protest proti totalitním praktikám starosty Nováka (1999) nereagoval. Jako člen Rady města nese díl zodpovědnosti za nezákonná rozhodnutí, omezování svobody slova a další přehmaty, kterých se rada dopustila. Dnes je členem dozorčí rady městské firmy EKOLTES, a.s., jeho firma MIJOKA spol. s r.o. inkasovala z městské pokladny:
1999 82.944
2000 37.472
2001 79.339
V roce 1998 koupil zastupitel Kaštovský z městského majetku dům za částku o 370 tisíc Kč nižší, než jakou nabízel jiný zájemce.

Mgr. Jindřiška Číhalová (Nezavislí) - v roce 1998 zvolena do zastupitelstva jako bezpartijní za volební sdružení Hranice 2000. Členové této strany zastupitelstva na podzim 1999 opustili na protest proti totalitním praktikám starosty Nováka. Přestože J. Číhalová veřejně oznámila, že v listopadu 1999 také odstoupí, v zastupitelstvu zůstala. Její firma INKA inkasovala z městské pokladny:
1999 302.918
2000 316.461
2001 362.752

© Příjemný úder, 2002