Dobrý obchod radního Volfa

Zastupitelstvo města Hranice se 5. září usneslo na tom, že pozemek p.č. 1055/5 (orná půda o výměře 181 m2 v k.ú. Hranice) prodá za cenu 200 Kč/m2 dvěma žadatelkám - Mgr. Gabriele Volfové a Mgr. Soně Volfové.

Manželka a dcera člena zastupitelstva a městské rady JUDr. Jaromíra Volfa tak získaly pozemek těsně sousedící s areálem, na kterém vyroste nový hranický supermarket. (Majitelem tohoto pozemku byl sám J. Volf…) Je evidentní, že paní a slečna Volfovy zanedlouho svůj pozemek prodají. Zřejmě na něm vznikne přístupová cesta k supermarketu. Cena se může pohybovat kolem desetinásobku částky, za níž nakoupily.

Takhle vypadá “reálný kapitalismus” našich “reálných zastupitelů” – ubohé, ale výnosné.

Jiří J. K. Nebeský

Příjemný úder