https://hranice.tripod.com/puder/

CHOVÁNÍ HRANICKÉ RADNICE K OBČANůM
NE/POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ atd.

1. CHOVÁNÍ HRANICKÉ RADNICE K OBČANŮM - přinášíme několik (tiskem publikovaných) stížností na chování představitelů Města k jeho občanům. "Jedna vlaštovka jaro nedělá", říká přísloví, ale "tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne". Jinými slovy: tolik stížností na totéž už "není jen tak".

Hraničtí zastupitelé občany nepotřebují - texty o tom, jak si zastupitelé vykládájí některá ustanovení zákona o obcích.
Další příklad AROGANCE vedení města - 22. února 2001 bude zastupitelstvo projednávat petici občanů s otázkami ohledně pozemků fy Philips. Autoři petice o jejím projednávání nebyli vůbec uvědomněni. Když MZ zasedalo, na dotaz: "proč jsem o projednávání nebyl informován, přestože jsem o to žádal?" se dr. Juračkovi dostalo od starosty dr. Nováka odpovědi: "formulace v dostatečném předstihu je příliš vágní, kdybyste napsal třeba čtrnáct dní předem..." Neuvěřitelné? Ano.
Granty jen někomu - kdo kritizuje radnici, nedostane peníze ani na dobrý projekt.
Starosta uražen na cti - pan Novák se cítil uražen sloganem Příjemného úderu, podal podnět k přestupkovému řízení, ale sám pak ani nepřevzal předvolání! Příjemný úder dává podnět k přestupkovému řízení proti panu Novákovi pro "úmyslné nepravdivé obvinění z přestupku". Novák se odvolává proti původnímu rozhodnutí...
Proč bylo zastupitelstvo utajené? (MF Dnes) - "Proč radnice stále víc připomíná nadřazeného samovládce než úřad pro lidi?"
O stavbě supermarketu nevěděli (Hranický týden) - "I další zastupitelé se postavili na naši stranu, ale sklidili od pana starosty kritiku, kdy označil jejich názory za prázdná slova. Prázdná slova jsou ale slova pana starosty, protože územní řízení proběhlo utajeně, nikdo o tom nevěděl."
Nemá jen informace, nebo lže? (MF Dnes) - "Člověk se bojí jen pomyslet, že by Rudolf Novák docela obyčejně a nesmyslně lhal, že o ničem neví. Ať tak, či onak, ukápla další kapka do poháru, který je naplněn přehmaty prvního muže Hranic až po okraj. Vážně chtějí mít Hraničtí v čele radnice muže, který neví o zásadních věcech ve městě, nebo který nemluví pravdu? Na změnu v křesle starosty není nikdy pozdě."

2.
ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A HRANICKÁ PRAXE - zákon č. 106/99 dává občanům právo získat prakticky jakoukoliv informaci, která se vztahuje k činnosti úřadů. Praktické naplňování tohoto zákona je však složitější. Uveřejňujeme tu několik našich žádostí o informace a následné odpovědi. Třikrát jsme byli nuceni podat na Radu města Hranice žalobu pro porušení zákona O svobodném přístupu k informacím. Dvě žaloby byly úspěšné, třetí čeká na rozsudek Krajského soudu v Ostravě.

DOTAZ: PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
dotaz: za jakou cenu byly od jednotlivých vlastníků vykupovány pozemky pro průmyslovou zónu? - 23. října 2000
odvolání: podávám odvolání proti postupu MěÚ Hranice, který vůbec neodpověděl... - 20. listopadu 2000
odpověď: výkupy pozemků byly realizovány takto... - 22. listopadu 2001DOTAZ: JUREKA
dotaz: kolik získala firma Jureka za práce na projektu průmyslová zóny? - 21. ledna 2001
odvolání: protože mi MÚ vůbec neodpověděl... - 18. února 2001
vyhovění: požadované informace nejsou v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. - 19. března 2001
odpověď: firmě Jureka bylo vyplaceno... - 20. března 2001DOTAZ: SESTAV
dotaz: kolik inkasovaly firmy Sestav a Bronislav Hostaša v roce 2000? - 18. února 2001
odpověď: finanční prostředky byly čerpány v souladu s rozpočtem města - 26. února 2001
odvolání: odpověď požadovanou informaci vůbec neobsahuje - 2. března 2001
vyhovění: požadované informace nejsou v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. - 19. března 2001
odpověď: firmy Sestav a Bronislav Hostaša realizovaly tyto zakázky... - 29. března 2001DOTAZ: FIRMY
dotaz: jakou částku v posledních pěti letech obdržely firmy...? - 2. dubna 2001
odpověď: rozhodnutí o nevyhovění žádosti - 25. dubna 2001
odvolání: právě podle § o který MěÚ opírá nevyhovění, je povinen vyhovět... - 1. května 2001
vyhovění: jedná se o případ dle §9, odst. 2 zák. č. 106/1999 Sb... - 1. června 2001
vyúčtování 1: informace jsou Vám k dispozici po předložení dokladu o zaplacení nákladů / výpočet nákladů: 2 432 Kč... - 6. června 2001
vyúčtování 2: finanční odbor vyhotovil Vámi požadované informace / výpočet nákladů: 510 Kč... - 10. července 2001DOTAZ: ZÁPISY
dotaz: žádám o zpřístupnění zápisu z rady...? - 17. března 2001
odpověď: jednání rady obce je neveřejné... - 21. března 2001
dotaz: zmeškal jsem odvolací lhůtu a ptám se tedy znovu - 11. dubna 2001
odpověď: schůze rady jsou neveřejné, tedy neveřejné jsou i zápisy... - 30. dubna 2001
odvolání: myslíte že pan starosta je "úmyslu zákonodárce" blíž než komentář zákona? - 3. května 2001
sdělení: rada projednala Vaše podání a vzala je toliko na vědomí, protože... - 5. června 2001DOTAZ: PĚT MILIONŮ (podrobněji - žaloba a trestní oznámení)
dotaz: byly tyto peníze majetkem města? - 3. dubna 2001
odpověď: usnesení jsou k nahlédnutí v kancel... - 6. dubna 2001
odvolání: další otázky pak zodpovězeny vůbec nejsou - 11. dubna 2001
nevyhovění: odvolání se zamítá - 19. dubna 2001
žaloba: s tímto výkladem zákona se žalobce neztotožňuje - 21. června 2001
vyjádření žalovaného: máme za to, že jsme neporušili žádnou svou právní povinnost - 25. července 2001
rozsudek Krajského soudu: rozhodnutí Rady města ze zrušuje - 25. dubna 2002
odpověď: na základě Vaší žádosti - 6. června 2002DOTAZ: USNESENÍ (podrobněji - žaloba a rozsudek)
dotaz: žádám o poskytnutí textů všech usnesení rady a zastupitelstva od října 2000 - 1. května 2001
odpověď: žádosti se nevyhovoje - "zákon 106 se nevztahuje na poskytování informací podle zvláštního právního předpisu" - 25. května 2001
odvolání: na své žádosti trvám - "právní argumentace je chybná" - 3. června 2001
nevyhovění: odvolání se nevyhovuje - 25. července 2001
žaloba: rozhodnutí napadá žalobce v celém rozsahu - 25. září 2001
1. vyjádření žalovaného: Rada města nemá způsobilost být účastníkem řízení - 19. října 2001
2. vyjádření žalovaného: žaloba nebyla podána v zákonné lhůtě; zákon o obcích je speciálním vůči zákonu 106/99... - 12. listopadu 2001
rozsudek Krajského soudu: rozhodnutí Rady města ze zrušuje - 30. května 2002
usnesení Rady města: odvolání se zamítá - 11. července 2002
žaloba: rozhodnutí napadá žalobce v celém rozsahu - 5. září 2002DOTAZ: VÝŠE ODMĚN ZASTUPITELŮ
dotaz: "rád bych znal výši odměn jednotlivým zastupitelům od listopadu 1998" - 2. srpna 2001
odpověď: "veškeré požadované informace získáte z tohoto..." - 6. srpna 2001
odvolání: "je to třeba chápat jako odepření informací" - 8. srpna 2001
odpověď: "odvolání je z hlediska právního irelevantní" - 17. září 2001
dotaz: "žádám o poskytnutí... trvám na přímém sdělení informací" - 5. září 2001
odpověď: "žádosti se nevyhovuje" - 24. září 2001
dotaz: "zmatek v dopisech zavřeme... žádám o poskytnutí..." - 7. října 2001
odpověď: "informace doplňujeme..." - 29. října 2001

Aby se o ničem nevědělo - úvaha o tom, jak vedení města respektuje zákon o svobodném přístupu k informacím?
"Se získáváním informací jsem měla určité problémy" - říká senátorka Jitka Seitlová v rozhovoru o hranických záležitostech.
Radnice odpověděla způsobem, který vyznívá jako špatný vtip (Hranický týden) - byl KOMPLEXNĚ posuzován vliv továrny Philips na životní prostředí Hranic?
Příjemný úder žaluje město Hranice pro neposkytnutí informací podle zákona 106/99. V dubnu 2002 mu Krajský soud v Ostravě dává zapravdu.
Druhá žaloba na město Hranice pro další neposkytnutí informací podle zákona 106/99.
Dva a půl tisíce za přehled o městských zakázkách (MfD) kolik chtěl MěÚ Hranice za údaje o firmách zastupitelů?

o ekonomickém spojení členů zastupitelstva a městské pokladny!
[vstup do databáze Členové městského zastupitelstva Hranice]
Krátká historie politické situace v Hranicích
O dalších případech arogance starosty Nováka a Městského zastupitelstva
zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
Příjemný úder - kontakt